Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Удирдамж болгох тухай (“МИАТ” ТӨХК) 89 2018-04-17 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
2 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Эрдэнэт-Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 90 2018-04-17 Тогтоол Шалгалт
3 "Архангай АЗЗА" ТӨХК 91 2018-04-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
4 "Багануур АЗЗА" ТӨХК 92 2018-04-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
5 "Баянчандмань АЗЗА" ТӨХК 93 2018-04-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
6 "Говь-Алтай АЗЗА" ТӨХК 94 2018-04-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
7 "Дархан АЗЗА" ТӨХК 95 2018-04-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
8 "Дорноговь АЗЗА" ТӨХК 96 2018-04-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
9 "Завхан АЗЗА" ТӨХК 97 2018-04-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
10 "Налайх АЗЗА" ТӨХК 98 2018-04-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
11 "Өвөрхангай АЗЗА" ТӨХК 99 2018-04-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
12 "Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК 100 2018-04-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
13 "Талын зам" ТӨХК 101 2018-04-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
14 "Төв АЗЗА" ТӨХК 102 2018-04-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
15 "Харгуй" ТӨХК 103 2018-04-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
16 "Хархорин АЗЗА" ТӨХК 104 2018-04-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
17 "Ховд АЗЗА" ТӨХК 105 2018-04-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
18 "Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК 106 2018-04-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
19 "Увс АЗЗА" ТӨХК 107 2018-04-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
20 "Эрдэнэсант АЗЗА" ТӨХК 108 2018-04-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин