Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай (Иргэний нисэхийн ерөнхий газар) 129 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
2 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Хархорин АЗЗА” ТӨХК) 130 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
3 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Хархорин АЗЗА” ТӨХК) 131 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
4 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Архангай АЗЗА” ТӨХК) 132 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
5 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Архангай АЗЗА” ТӨХК) 133 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
6 Үндсэн хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай (Зам, тээврийн хөгжлийн яам) 134 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
7 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас “Зам тээврийн хөгжлийн төв ” ТӨҮГ-т) 135 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
8 Үндсэн хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай (Онцгой байдлын ерөнхий газар болон түүний харьяа байгууллага) 136 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
9 Үндсэн хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай (Онцгой байдлын ерөнхий газар болон түүний харьяа байгууллага) 137 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
10 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Онцгой байдлын ерөнхий газар болон түүний харьяа байгууллага) 138 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
11 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Дорноговь аймгийн Онцгой байдлын газраас Хатанбулаг сумын Хилийн цэргийн 0168 дугаар ангид) 139 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
12 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Онцгой байдлын ерөнхий газар болон түүний харьяа байгууллага) 140 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
13 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас Цагдаагийн ерөнхий газарт) 141 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
14 Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төслийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын талаар авах арга хэмжээний тухай 143 2018-04-17 Тогтоол Бусад
15 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг чөлөөлж, томилох тухай 08-15 2018-04-24 Тэмдэглэл Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүн томилох
16 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийг чөлөөлж, томилох тухай 08-16 2018-04-24 Тэмдэглэл Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүн томилох
17 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Өвөрхангай аймгийн Орон нутгийн өмчийн газраас Өвөрхангай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст) 144 2018-04-24 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
18 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт ) 145 2018-04-24 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
19 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам) 146 2018-04-24 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
20 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (”Монгол Кувейтын байгаль хамгаалах төв” ТӨҮГ-аас Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд) 147 2018-04-24 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн