Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Үндэсний аудитын газар) 56 2018-03-06 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
2 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Үндэсний аудитын газар, түүний харьяа байгууллагууд) 57 2018-03-06 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
3 Үндсэн хөрөнгө данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Зам, тээврийн хөгжлийн яам) 58 2018-03-06 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
4 Ажлын хэсгийн тайлангийн тухай (“Мэдээлэл технологийн үндэсний парк” ТӨҮГ) 04-02 2018-03-06 Тэмдэглэл Шалгалт
5 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай (“Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨҮГ) 60 2018-03-06 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
6 Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай ("Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн төлбөрийн жишиг үнэ батлах тухай 2016 оны 119 дүгээр тогтоол ) 59 2018-03-06 Тогтоол Эрх зүйн акт
7 Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай ("Төрийн өөрийн өмчийн түрээсийн гэрээний үлгэрчилсэн загвар батлах тухай 2016 оны 102 дугаар тогтоол ) 293 2018-03-06 Тогтоол Эрх зүйн акт
8 Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн танилцуулга (“Төрийн өмчийг 2018-2020 онд хувьчлах үндсэн чиглэл батлах тухай”) 05-02 2018-03-20 Тэмдэглэл Эрх зүйн акт
9 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газраас Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газарт) 05-08 2018-03-20 Тэмдэглэл Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
10 Үндсэн хөрөнгө дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Баян-Өлгий аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар) 61 2018-03-20 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
11 Үндсэн хөрөнгө олж авах, зөвшөөрөл олгох, үнийн дээд хязгаарыг тогтоох тухай (Анагаах Ухааны Үндэсний Их Сургууль) 62 2018-03-20 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
12 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Эрчим хүчний хөгжлийн төв" ТӨҮГ-аас Улсын ерөнхий прокурорын газарт) 63 2018-03-20 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
13 “Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-ын улс хоорондын тээврийн тухай 06-05 2018-04-03 Тэмдэглэл Бусад
14 “МИАТ” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захиралд нэр дэвшигчийн тухай 06-02 2018-04-03 Тэмдэглэл Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
15 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-аас "Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем" ТӨХК, "Архангай АЗЗА" ТӨХК, "Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ" ТӨХК, “Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ХК, “Эрчим хүчн 64 2018-04-03 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
16 Урамшуулал олгох тухай (“МИАТ” ТӨХК) 65 2018-04-03 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
17 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Засгийн газрын байруудын нийтлэг үйлчилгээний газраас Гаалийн ерөнхий газар, харьяа байгууллагууд, Боловсрол соёл, шинжлэх ухааны яам, Засгийн газрын авто бааз-д) 66 2018-04-03 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
18 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК) 67 2018-04-03 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
19 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК) 68 2018-04-03 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
20 Үндсэн хөрөнгө дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Эрчим хүчний зохицуулах хороо) 69 2018-04-03 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн