Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 “Монголросцветмет” төрийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаний зохион байгуулалталтын бүтцийн схем, албан тушаалын жагсаалт батлах тухай 36 2018-02-07 Тогтоол Хуулийн этгээдийн дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц батлах
2 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай (“Монголросцветмет” ХХК ) 37 2018-02-07 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
3 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх, балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Монголын төмөр зам” ТӨХК-д бүртгэлтэй автомашиныг Баянзүрх дүүргийн Прокурорын газарт) 38 2018-02-07 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
4 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх акталж, данснаас хасах тухай (“Дулааны шарын гол” ТӨХК) 39 2018-02-07 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
5 Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах тухай (Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар) 40 2018-02-07 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
6 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Дулааны 3 дугаар цахилгаан станц” ТӨХК-иас “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-д) 41 2018-02-07 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
7 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай (“Мал эмнэлгийн эмийн сорилт баталгаажуулалтын улсын лаборатори” ТӨҮГ) 42 2018-02-07 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
8 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин батлах тухай ("Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх төв” ТӨҮГ) 43 2018-02-07 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
9 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүнийг чөлөөлөх тухай (“Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц” ТӨХК, “Хөвсгөл дулааны станц” ТӨХК, “Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 44 2018-02-07 Тогтоол Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүн томилох
10 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүнийг томилох тухай (“Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц” ТӨХК, “Хөвсгөл дулааны станц” ТӨХК, “Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 45 2018-02-07 Тогтоол Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүн томилох
11 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газарт) 46 2018-02-07 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
12 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль) 47 2018-03-06 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
13 Дуудлагын худалдааг дахин зохион байгуулах тухай (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 48 2018-03-06 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
14 Үндсэн хөрөнгө бүртгэлд тусгах зөвшөөрөл олгох тухай (“Баянхонгор үйлдвэржилт хөгжлийн корпораци” ХХК) 49 2018-03-06 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
15 Зөвшөөрөл олгох тухай (Монгол Улсаас Оросын холбооны Улсад суугаа Элчин сайдын яам) 50 2018-03-06 Тогтоол Бусад
16 Үндсэн хөрөнгө худалдаж авах зөвшөөрөл авах тухай (“МИАТ” ТӨХК) 51 2018-03-06 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
17 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Төрийн банк) 52 2018-03-06 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
18 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Төрийн банк) 53 2018-03-06 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
19 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай (“Биокомбинат” ТӨҮГ) 54 2018-03-06 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
20 Үл хөдлөх хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Ховд аймгийн прокурорын газар) 55 2018-03-06 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн