Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Хөдөө аж ахуйн их сургууль) 19 2018-01-23 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
2 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх, балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Эрчим хүчний хөгжлийн төв” ТӨҮГ–аас Стандарт, хэмжил зүйн газарт) 20 2018-01-23 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
3 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК) 21 2018-01-23 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
4 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний тухай ("Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ТӨХХК) 22 2018-01-23 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
5 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Сүхбаатар аймгийн Бичигт дэх Гаалийн газар) 23 2018-01-23 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
6 Үндсэн хөрөнгө дуудлагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Дундговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар) 24 2018-01-23 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
7 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнийг чөлөөлөх тухай (“Ховд АЗЗА”, ”Увс АЗЗА”, ”Завхан АЗЗА” ТӨХК) 25 2018-01-23 Тогтоол Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүн томилох
8 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Хөвсгөл аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв) 26 2018-01-23 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
9 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Дорноговь аймгийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсээс Дорноговь аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт) 27 2018-01-23 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
10 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай (“Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар” ТӨҮГ) 28 2018-01-23 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
11 Орон сууц хувьчлах тухай (Булган аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй 3 өрөө орон сууц ) 03-07 2018-02-07 Тэмдэглэл Өмч, хувьчлал
12 Орон сууц хувьчлах тухай (Батлан хамгаалах яамны Зэвсэгт хүчний 337 дугаар анги) 03-08 2018-02-07 Тэмдэглэл Өмч, хувьчлал
13 Төрийн өмчөөс аймаг, нийслэлийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай (УИХ-ын тогтоолын төсөл) 03-14 03-14 2018-02-07 Тэмдэглэл Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
14 Үндсэн хөрөнгө данснаас хасч, залруулга хийх тухай (Увс аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар) 29 2018-02-07 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
15 Шалгалтын тайлан (“Дулааны цахилгаан станц 4” ТӨХК-ын) 30 2018-02-07 Тогтоол Шалгалт
16 Зээлийн барьцаа шилжүүлэх тухай (“Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨҮГ) 31 2018-02-07 Тогтоол Бусад
17 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүнийг чөлөөлөх тухай (“Авто замын тоног төхөөрөмжийн түрээс” ТӨХК) 32 2018-02-07 Тогтоол Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүн томилох
18 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Булган аймаг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар) 33 2018-02-07 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
19 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Төв аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс) 34 2018-02-07 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
20 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин батлах тухай (“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК) 35 2018-02-07 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин