Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Таван толгой цахилгаан станц” төслийн нэгжээс “Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн” ТӨҮГ-т) 70 2018-04-03 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
2 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Эрчим хүчний хөгжлийн төв” ТӨҮГ-аас Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт-т) 71 2018-04-03 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
3 Тогтоолын хэрэгжилтийг түдгэлзүүлэх тухай (“Биокомбинат” ТӨҮГ) 72 2018-04-03 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
4 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас Цаг уур, орчны шинжилгээний газарт) 73 2018-04-03 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
5 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“МИАТ” ТӨХК) 74 2018-04-03 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
6 Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай (“Монголросцветмет” ХХК ) 75 2018-04-03 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
7 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар) 76 2018-04-03 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
8 Үндсэн хөрөнгө худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Улаанбаатар 7, 14, МҮОНРТ-ийн хорооллын орон сууц төсөл) 77 2018-04-03 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
9 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Улаанбаатар хотын 7, 14, МҮОНРТ-ийн хорооллын орон сууц төсөл) 78 2018-04-03 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
10 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Баян-Өлгий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар) 79 2018-04-03 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
11 Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай (Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн) 80 2018-04-03 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
12 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Монголросцветмет” ХХК) 81 2018-04-03 Тогтоол Шалгалт
13 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (ШУТИС) 82 2018-04-03 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
14 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Хөдөө аж ахуйд шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх төв” ТӨҮГ) 83 2018-04-03 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
15 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Малын удмын сангийн үндэсний төв”) 84 2018-04-03 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
16 “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын дүрэм, бүтэц зохион байгуулалт, захиргааны албан тушаалыг шинэчлэн батлах тухай 85 2018-04-03 Тогтоол Хуулийн этгээдийн дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц батлах
17 Журам батлах тухай (Өмч хамгаалах зөвлөлийн үйл ажиллагааны нийтлэг журам) 86 2018-04-03 Тогтоол Эрх зүйн акт
18 Үл хөдлөх хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай ("Улаанбаатар дулааны сүлжээ" ТӨХК-иас “Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн" ТӨҮГ-т) 07-33 2018-04-17 Тэмдэглэл Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
19 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК) 87 2018-04-17 Тогтоол Шалгалт
20 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК) 88 2018-04-17 Тогтоол Шалгалт