Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, гэрээний биелэлтийн тухай (“Зам тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ) 109 2018-04-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
2 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, гэрээний биелэлтийн тухай ("Монгол Ус" ТӨҮГ) 110 2018-04-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
3 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, гэрээний биелэлтийн тухай ("Цагаан шонхор" ТӨҮГ) 111 2018-04-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
4 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, гэрээний биелэлтийн тухай ("Монгол кино" ТӨҮГ) 112 2018-04-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
5 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, гэрээний биелэлтийн тухай ("Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламж" ТӨҮГ) 113 2018-04-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
6 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, гэрээний биелэлтийн тухай ("Буянт-Ухаа спортын ордон" ТӨҮГ) 114 2018-04-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
7 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар) 115 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
8 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Гадаадын иргэн, харьяатын газар) 116 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
9 Үндсэн хөрөнгө худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Цагдаагийн ерөнхий газрын харьяа байгууллага) 117 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
10 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Цагдаагийн ерөнхий газрын харьяа байгууллага) 118 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
11 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Хууль сахиулахын их сургуулиас Өмнөговь аймаг дахь Хилийн цэргийн 0131 дүгээр анги, Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгт) 119 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
12 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Хууль сахиулахын Их сургууль) 120 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
13 Үндсэн хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 121 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
14 Үндсэн хөрөнгийн залруулга хийх тухай (Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль) 122 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
15 Үндсэн хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай (Хүүхдийн төв номын сан) 123 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
16 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Соёл Урлагийн Их Сургууль) 124 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
17 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Соёл Урлагийн Их Сургууль) 125 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
18 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Шинжлэх ухааны академийн Палеонтологи, геологийн хүрээлэнгээс Баянзүрх дүүргийн Прокурорын газарт ) 126 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
19 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Улсын хүүхэлдэйн театр) 127 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
20 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ) 128 2018-04-17 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн