Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай 1 2018-01-09 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
2 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв) 3 2018-01-09 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
3 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын Түлш дамжуулах цехийн шинэчлэлийн төслөөс Эрчим хүчний яаманд) 4 2018-01-09 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
4 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар) 5 2018-01-09 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
5 “Монголросцветмет” ХХК-ийн дүрэм батлах тухай 6 2018-01-09 Тогтоол Хуулийн этгээдийн дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц батлах
6 “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 7 2018-01-09 Тогтоол Хуулийн этгээдийн дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц батлах
7 “Хөдөө аж ахуйн бирж” ТӨХХК-ийн хувьцааг нэмж гаргах тухай 8 2018-01-09 Тогтоол Бусад
8 Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн бусдаас түрээсэлж буй байр талбайн түрээсийн төлбөрийн дээд хязгаарыг тогтоох тухай 01-16 2018-01-09 Тогтоол Эрх зүйн акт
9 Зээлийн гэрээний тухай (“Монголын газрын тос боловсруулах үйлдвэр” ТӨХХК) 9 2018-01-09 Тогтоол Бусад
10 “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийг чөлөөлөх, томилох тухай 10 2018-01-09 Тогтоол Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүн томилох
11 “Монголросцветмет” ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүнийг томилох тухай 11 2018-01-09 Тогтоол Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүн томилох
12 Орон нутгийн өмчийн газарт ажилласан тухай танилцуулга ( Баян-Өлгий, Ховд, Хэнтий, Сүхбаатар аймаг) 02-01 2018-01-23 Тэмдэглэл Шалгалт
13 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг) 12 2018-01-23 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
14 Дуудлагын худалдааг дахин зохион байгуулах тухай (Орхон аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар) 13 2018-01-23 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
15 Үндсэн хөрөнгө дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар) 14 2018-01-23 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
16 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар) 15 2018-01-23 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
17 Үндсэн хөрөнгө дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Завхан аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар) 16 2018-01-23 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
18 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай ("Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь" төслийн нэгж болон "Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх" төслийн нэгжээс Улсын Их Хурлын Тамгын газарт) 17 2018-01-23 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
19 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Төрийн албаны зөвлөлөөс "Засгийн газрын автобааз" улсын төсөвт үйлдвэрийн газарт) 18 2018-01-23 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
20 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Хөдөө аж ахуйн их сургууль) 19 2018-01-23 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн