Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүнийг чөлөөлөх тухай (Увс, Ховд, Завхан, Говь-Алтай АЗЗА” ТӨХК) 02 2022-01-20 Тогтоол Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүн томилох
2 “Төв АЗЗА” ТӨХК-ийн 2022 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах төлөвлөгөө тухай 04 2022-01-20 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
3 Хариуцлага тооцох тухай (“Замын-Үүдийн дулааны станц” ТӨҮГ-ын захирал У.Санрайжав) 05 2022-01-20 Тогтоол Бусад
4 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Аймаг, нийслэлийн өмчид) 06 2022-01-20 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
5 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Зам, тээврийн хөгжлийн яам) 07 2022-01-20 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
6 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Улсын бзртгэлийн ерөнхий газрын харьяа Өвөрхангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс) 08 2022-01-20 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
7 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв) 09 2022-01-20 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
8 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Монголын төмөр зам” ТӨХК) 10 2022-01-20 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
9 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Говь-Алтай АЗЗА” ТӨХК-с Говь-Алтай аймгийн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд) 11 2022-01-20 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
10 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Зам, тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ-с “Төв АЗЗА” ТӨХК -д ) 12 2022-01-20 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
11 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа, үнийг шинэчлэн тогтоож балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас харьяа хэлтсүүдэд) 13 2022-01-20 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
12 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний газраас Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнд) 14 2022-01-20 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
13 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас харьяа байгууллагуудад) 15 2022-01-20 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
14 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа, үнийг шинэчлэн тогтоож балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Сэлэнгэ аймгийн Онцгой байдлын газраас Онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа газарт) 16 2022-01-20 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
15 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа, үнийг шинэчлэн тогтоож балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Мал эмнэлгийн ерөнхий газраас харьяа байгууллагууд) 17 2022-01-20 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
16 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам) 18 2022-01-20 Тогтоол Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай
17 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Говьсүмбэр аймгийн ХХААГ) 19 2022-01-20 Тогтоол Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай
18 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах тухай (Байгаль орчин хэмжилзүйн төв лаборатори) 20 2022-01-20 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
19 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах тухай (“Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 21 2022-01-20 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
20 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах тухай (Дархан-Уул аймгийн ХХААГ) 22 2022-01-20 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай