Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (БОАЖЯ-ны харьяа байгууллагууд) 11 2023-01-12 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
2 Захирал томилох тухай (“Засгийн Газрын авто бааз” ТӨҮГ) 594 2022-12-19 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
3 Үндсэн хөрөнгө данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Эрдэнэс Оюу толгой” ХХК) 10 2023-01-12 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
4 Удирдамж болгох тухай (“Дорноговь АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг томилох ) 12 2023-01-31 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
5 Удирдамж болгох тухай (“Багануур АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг томилох ) 13 2023-01-31 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
6 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Эрдэнэт-Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 14 2023-01-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
7 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа, сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Гадаадын иргэдийн харьяатын газар, түүний харьяа байгууллага) 16 2023-01-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай
8 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа, сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (“Багануур дулаасны станц” ТӨХК) 17 2023-01-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай
9 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа, сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газрын харьяа байгууллагууд) 19 2023-01-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай
10 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Геологийн судалгааны төв” ТӨАТҮГ-аас “Геологийн судалгаа-шинжилгээний төв” АТҮГ-т) 21 2023-01-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
11 Дуудлагын худалдааг дахин зохион байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай (ШШГЕГ-ын харьяа байгууллагууд) 23 2023-01-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
12 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Гадаадын иргэдийн харьяатын газар, түүний харьяа байгууллага) 24 2023-01-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
13 Дуудлагын худалдааг дахин зохион байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай (“Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК) 25 2023-01-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
14 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Багануур дулааны станц” ТӨХК) 27 2023-01-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
15 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Эрдэнэт-Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 28 2023-01-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
16 Үндсэн хөрөнгө данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газрын харьяа байгууллагууд) 29 2023-01-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
17 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Алтанбулаг чөлөөт бус) 30 2023-01-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
18 Хөрөнгө данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Алтанбулаг чөлөөт бус) 31 2023-01-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
19 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Монголросцветмет” ТӨҮГ) 32 2023-01-31 Тогтоол Шалгалт
20 2023 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай (“Геологийн судалгаа, шинжилгээний төв” ТӨҮГ) 49 2023-02-10 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин