Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Сэргээн засалт, сургалт үйлдвэрлэлийн төв) 735 2022-12-30 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
2 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв) 736 2022-12-30 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
3 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв) 737 2022-12-30 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
4 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Ерөнхий боловсролын Шинэ эрин сургууль) 738 2022-12-30 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
5 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (ШШГЕГ-ын харьяа байгууллагууд) 626 2022-12-27 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
6 Үндсэн хөрөнгийн ашиглах хугацаа, үнийг шинэчлэн тогтоож балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Стандарт, хэмжилзүйн газраас харьяа байгууллагуудад) 682 2022-12-27 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
7 Орон нутгийн өмчид шилжүүлэх тухай (Эрүүл мэндийн яам) 38 2022-12-30 Тэмдэглэл Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
8 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Дулаан шарын гол” ТӨХК) 739 2022-12-30 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
9 2023 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай (“Замын-Үүдийн дулааны станц” ТӨХК) 565 2022-12-19 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
10 О.Даваасамбууг ажлаас чөлөөлөх тухай 1 2023-01-12 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
11 Н.Ганболдыг ажлаас чөлөөлөх тухай 2 2023-01-12 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
12 Д.Мөнхбаатарыг ажилд томилох тухай 3 2023-01-12 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
13 “Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын захирал томилох тухай 4 2023-01-12 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
14 “Геологийн судалгаа-шинжилгээний төв” ТӨҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн схем, албан тушаалын жагсаалт батлах тухай 5 2023-01-12 Тогтоол Хуулийн этгээдийн дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц батлах
15 “Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн” ТӨҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн схем, албан тушаалын жагсаалт, орон тооны дээд хязгаар батлах тухай 6 2023-01-12 Тогтоол Хуулийн этгээдийн дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц батлах
16 Тогтоол хүчингүй болгох тухай 1 2023-01-12 Тэмдэглэл Бусад
17 Орон нутгийн өмчид шилжүүлэх тухай (“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ) 2 2023-01-12 Тэмдэглэл Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
18 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК) 7 2023-01-12 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
19 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа, сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэн) 8 2023-01-12 Тогтоол Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай
20 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Авлигатай тэмцэх газар) 9 2023-01-12 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай