Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 О.Даваасамбууг ажлаас чөлөөлөх тухай 1 2023-01-12 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
2 Н.Ганболдыг ажлаас чөлөөлөх тухай 2 2023-01-12 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
3 Д.Мөнхбаатарыг ажилд томилох тухай 3 2023-01-12 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
4 “Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын захирал томилох тухай 4 2023-01-12 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
5 “Геологийн судалгаа-шинжилгээний төв” ТӨҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн схем, албан тушаалын жагсаалт батлах тухай 5 2023-01-12 Тогтоол Хуулийн этгээдийн дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц батлах
6 “Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн” ТӨҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн схем, албан тушаалын жагсаалт, орон тооны дээд хязгаар батлах тухай 6 2023-01-12 Тогтоол Хуулийн этгээдийн дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц батлах
7 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК) 7 2023-01-12 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
8 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа, сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэн) 8 2023-01-12 Тогтоол Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай
9 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Авлигатай тэмцэх газар) 9 2023-01-12 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
10 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (БОАЖЯ-ны харьяа байгууллагууд) 11 2023-01-12 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
11 Үндсэн хөрөнгө данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Эрдэнэс Оюу толгой” ХХК) 10 2023-01-12 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
12 Удирдамж болгох тухай (“Дорноговь АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг томилох ) 12 2023-01-31 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
13 Удирдамж болгох тухай (“Багануур АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг томилох ) 13 2023-01-31 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
14 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Эрдэнэт-Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 14 2023-01-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
15 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа, сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Гадаадын иргэдийн харьяатын газар, түүний харьяа байгууллага) 16 2023-01-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай
16 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа, сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (“Багануур дулаасны станц” ТӨХК) 17 2023-01-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай
17 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа, сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газрын харьяа байгууллагууд) 19 2023-01-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай
18 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Геологийн судалгааны төв” ТӨАТҮГ-аас “Геологийн судалгаа-шинжилгээний төв” АТҮГ-т) 21 2023-01-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
19 Дуудлагын худалдааг дахин зохион байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай (ШШГЕГ-ын харьяа байгууллагууд) 23 2023-01-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
20 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Гадаадын иргэдийн харьяатын газар, түүний харьяа байгууллага) 24 2023-01-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай