Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Б.Ерөөлтийг ажилд томилох тухай (Уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгаа, хамтын ажиллагааны төв ТӨҮГ) 01 2021-01-12 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
2 Удирдамж болгох тухай (Өвөрхангай АЗЗА ТӨХК) 02 2021-01-12 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
3 Удирдамж болгох тухай (Монгол шуудан ХК) 03 2021-01-12 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
4 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар) 04 2021-01-12 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
5 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Төрийн орон сууцны корпораци ХХК) 05 2021-01-12 Тогтоол Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай
6 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Булган аймаг дахь Хөдөө аж ахуйн мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв) 06 2021-01-12 Тогтоол Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай
7 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны харьяа Усны сав газрууд) 07 2021-01-12 Тогтоол Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай
8 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Зам тээврийн хөгжлийн яам) 08 2021-01-12 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
9 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Нийслэл, Баянхонгор аймаг, Төв аймгийн Орон нутгийн өмчийн газарт) 09 2021-01-12 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
10 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар) 10 2021-01-12 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
11 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Хөдөө Аж Ахуй Их Сургууль) 11 2021-01-12 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
12 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Дорнод аймгийн Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв) 12 2021-01-12 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
13 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Булган аймаг дахь Хөдөө аж ахуйн мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв) 13 2021-01-12 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
14 Үндсэн хөрөнгө данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Барилга, хот байгуулалтын яам) 14 2021-01-12 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
15 Удирдамж болгох тухай (Монгол шуудан ХК) 01 2021-01-12 Тэмдэглэл Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
16 Түрээсийн тухай 02 2021-01-12 Тэмдэглэл Бусад
17 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар) 15 2021-01-26 Тогтоол Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай
18 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Булган аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар) 16 2021-01-26 Тогтоол Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай
19 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Говьсүмбэр аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар) 17 2021-01-26 Тогтоол Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай
20 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Төрийн өмчит хуулийн этгээдэд) 18 2021-01-26 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай