Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Эрдэнэт Булганы Цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 158 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
2 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Дулаан шарын гол” ТӨХК) 159 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
3 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК) 160 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
4 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Булган аймгийн стандарт хэмжил зүйн хэлтэс 161 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
5 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК 162 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
6 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Удирдлагын академи) 163 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
7 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Монгол улсаас гадаад улсад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газрууд) 164 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
8 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Завхан аймаг дахь Политехникийн коллеж) 165 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
9 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Дорноговь аймаг дахь Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв) 166 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
10 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Говьсүмбэр аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар) 167 2020-04-21 Тогтоол Бусад
11 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Эмгэг судлалын үндэсний төв) 168 2020-04-21 Тогтоол Бусад
12 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар) 169 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
13 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар) 170 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
14 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Авлигатай тэмцэх газар) 171 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
15 Газар эзэмших зориулалтыг өөрчлөх зөвшөөрөл олгох тухай (Монгол-Солонгосын Политехникийн коллеж) 172 2020-04-21 Тогтоол Бусад
16 Төрийн өмчит компаниудын Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийг чөлөөлж, томилох тухай 4 2020-04-28 Тэмдэглэл Бусад
17 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай ("Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем" ТӨХК ) 174 2020-05-05 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
18 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай ("Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК ) 175 2020-05-05 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
19 Дуудлагын худалдаа зохион байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай (Багануурын дулааны станц ТӨХК) 176 2020-05-05 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
20 Дуудлагын худалдаа зохион байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай (Хэнтий аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар) 177 2020-05-05 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай