Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж, удирдамж батлах тухай ("Монголын цахилгаан холбоо" ХК) 118 2020-04-21 Тогтоол Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүн томилох
2 Төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж, удирдамж батлах тухай ("Эрдэнэс-Тавантолгой" ХК) 119 2020-04-21 Тогтоол Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүн томилох
3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг чөлөөлөх тухай 120 2020-04-21 Тогтоол Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүн томилох
4 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг томилох тухай 121 2020-04-21 Тогтоол Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүн томилох
5 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүнийг чөлөөлөх тухай (“Харгуй” ТӨХК, “Талын зам” ТӨХК) 122 2020-04-21 Тогтоол Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүн томилох
6 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүнийг томилох тухай (“Харгуй” ТӨХК, “Талын зам” ТӨХК) 123 2020-04-21 Тогтоол Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүн томилох
7 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүнийг чөлөөлөх тухай (“Ховд АЗЗА”, ТӨХК, “Увс АЗЗА” ТӨХК, “Завхан АЗЗА” ТӨХК, “Говь-Алтай АЗЗА” ТӨХК) 124 2020-04-21 Тогтоол Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүн томилох
8 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүнийг томилох тухай (“Ховд АЗЗА”, ТӨХК, “Увс АЗЗА” ТӨХК, “Завхан АЗЗА” ТӨХК, “Говь-Алтай АЗЗА” ТӨХК) 125 2020-04-21 Тогтоол Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүн томилох
9 Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц, албан тушаалын жагсаалт, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай (“Зам, тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ) 126 2020-04-21 Тогтоол Хуулийн этгээдийн дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц батлах
10 2020 онд хувьчлах эд хөрөнгийн жагсаалтын тухай (Дархан-Уул аймгийн Орон нутгийн өмч) 127 2020-04-21 Тогтоол Өмч, хувьчлал
11 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай (“Монголросцветмет” ТӨҮГ) 128 2020-04-21 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
12 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-д) 129 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
13 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Дипломат байгууллагын үйлчилгээ эрхлэх газар” ТӨҮГ-аас Хэнтий аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар) 130 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
14 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд) 131 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
15 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар” ТӨҮГ) 132 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
16 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” 133 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
17 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Соёлын өвийн үндэсний төвөөс Олон улсын хүүхдийн Найрамдал цогцолборт) 134 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
18 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-аас “Монголросцветмет” ТӨҮГ-т) 135 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
19 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Монгол Ус” ТӨҮГ-аас ШУА-ийн Хими, химийн технологийн хүрээлэнд) 136 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
20 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Худалдаа үйлдвэрлэлийн их сургууль) 137 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай