Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Хууль зүй дотоод хэргийн яам) 100 2020-03-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
2 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар) 03 2020-03-31 Тэмдэглэл Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
3 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Үндэсний хөгжлийн газраас нийслэл, орон нутгийн өмчийн газарт) 101 2020-03-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
4 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан) 102 2020-03-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
5 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн харьяа Говь-Алтай аймаг дахь Анагаахын их сургууль) 103 2020-03-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
6 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан) 104 2020-03-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
7 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Монсам ХХК) 105 2020-03-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
8 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан) 106 2020-03-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
9 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн харьяа Говь-Алтай аймаг дахь Анагаахын их сургууль) 107 2020-03-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
10 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Олон улсын хүүхдийн Найрамдал цогцолбор) 108 2020-03-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
11 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Сэлэнгэ аймгийн Шаамар суман дахь Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв) 109 2020-03-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
12 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг) 110 2020-03-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
13 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Газрын тусгай үйлчилгээний алба) 111 2020-03-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
14 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Газрын тусгай үйлчилгээний алба) 111 2020-03-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
15 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Орхон аймгийн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв) 112 2020-03-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
16 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар) 113 2020-03-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
17 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар) 114 2020-03-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
18 Дуудлагын худалдаа зохион зөвшөөрөл олгох тухай (Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар) 115 2020-03-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
19 Дуудлагын худалдаа зохион зөвшөөрөл олгох тухай (Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн) 116 2020-03-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
20 Төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж, удирдамж батлах тухай ("Монгол шуудан" ХК) 117 2020-04-21 Тогтоол Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүн томилох