Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа, үнийг шинэчлэн тогтоож балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Булган АЗЗА” ТӨХК-иас “Увс АЗЗА” ТӨХК-д) 199 2024-04-18 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
2 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Ховд АЗЗА” ТӨХК-иас “Говь-Алтай АЗЗА” ТӨХК-д) 200 2024-04-18 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
3 Үндсэн хөрөнгө данснаас хасч, бүртгэх тухай (Батлан хамгаалахын яам болон түүний харьяа зарим байгууллагаас Архангай аймгийн өмчид) 201 2024-04-18 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
4 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Үндэсний аудитын газар болон түүний харьяа Төрийн аудитын газар) 202 2024-04-18 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
5 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Хөвсгөл аймгийн Тусгай хамгаалалттай газрын захиргаа) 203 2024-04-18 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
6 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Монголын газрын тос боловсруулах үйлдвэр” ТӨХХК) 205 2024-04-25 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
7 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Орхон аймгийн Гаалийн газар”) 206 2024-04-25 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
8 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Барилгын хөгжлийн төв” ТӨҮГ) 207 2024-04-25 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
9 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төв) 208 2024-04-25 Тогтоол Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай
10 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (“Монголын төмөр зам” ТӨХК) 209 2024-04-25 Тогтоол Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай
11 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (“Баянчандмань АЗЗА ” ТӨХК) 210 2024-04-25 Тогтоол Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай
12 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Баян-Өлгийн аймгийн Онцгой байдлын газар)" 211 2024-04-25 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
13 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасч, бүртгэх тухай (ЦЕГ-ын Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төв) 212 2024-04-25 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
14 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа байгууллагууд) 213 2024-04-25 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
15 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Баян-Өлгийн аймгийн Онцгой байдлын газар) 214 2024-04-25 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
16 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Барилга, хот байгуулалтын яам) 215 2024-04-25 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
17 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Хөдөө аж ахуйн их сургууль) 193 2024-04-18 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
18 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Дархан-Уул аймгийн өмч, Нийслэлийн өмч) 204 2024-04-25 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
19 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Ховд АЗЗА” ТӨХК-иас “Говь-Алтай АЗЗА” ТӨХК-д) 200 2024-04-18 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
20 “Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК-ийн төрийн мэдлийн хувьцааг олон нийтэд биржээр нээлттэй арилжаалах тухай 10 2024-05-09 Тэмдэглэл Бусад