Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн харьяа Ургамал газар тариалангийн хүрээлэн Агроэкологи бизнесийн сургууль) 77 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
2 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Дорноговь АЗЗА” ТӨХК ) 78 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
3 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Булган аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс) 79 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
4 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Цагдаагийн ерөнхий газрын харьяа Автобааз) 80 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
5 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Татварын ерөнхий газрын харьяа Сэлэнгэ аймгийн Татварын хэлтэс) 81 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
6 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Авлигатай тэмцэх газар) 82 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
7 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Төрийн банк) 83 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
8 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны харьяа байгууллагууд) 84 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
9 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Монголын Үндэсний номын сан) 85 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
10 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа Хүнсний нөөцийн салбар) 86 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
11 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан спортын яам) 87 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
12 Дуудлагын худалдаа зохион байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай (Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК) 88 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
13 Үндсэн хөрөнгө худалдан авах автомашины үнийн дээд хязгаарыг тогтоох тухай (Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК) 89 2020-03-10 Тогтоол Бусад
14 Дуудлагын худалдааг дахин зохион байгуулах тухай (Засгийн газрын авто бааз УТҮГ) 90 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
15 Удирдамж болгох тухай (“Харгуй” ТӨХК) 92 2020-03-31 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
16 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлөх тухай (Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК) 95 2020-03-31 Тогтоол Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүн томилох
17 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг томилох тухай (Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК) 96 2020-03-31 Тогтоол Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүн томилох
18 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлөх тухай (“Төрийн орон сууцны корпораци” ХХК) 97 2020-03-31 Тогтоол Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүн томилох
19 Орон сууц хувьчлах товчоо байгуулах тухай (Орхон аймаг) 98 2020-03-31 Тогтоол Өмч, хувьчлал
20 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар) 99 2020-03-31 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай