Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Нээлттэй дуудлагын худалдааг дахин зохион байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай (Өвөрхангай аймгийн Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв) 188 2023-05-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
2 Нээлттэй дуудлагын худалдааг дахин зохион байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай (Хөвсгөл аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар) 189 2023-05-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
3 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (Эрчим хүчний зохицуулах хороо) 190 2023-05-11 Тогтоол Шалгалт
4 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц” ТӨХК) 191 2023-05-11 Тогтоол Шалгалт
5 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 192 2023-05-11 Тогтоол Шалгалт
6 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Ховдын дулааны станц” ТӨХК) 193 2023-05-11 Тогтоол Шалгалт
7 Геологийн судалгаа-шинжилгээний төв” ТӨҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн схем, албан тушаалын жагсаалт шинэчлэн батлах тухай 194 2023-05-16 Тогтоол Хуулийн этгээдийн дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц батлах
8 “Геологийн судалгаа-шинжилгээний төв” ТӨҮГ-ын 2023 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тодотгол хийх тухай 195 2023-05-16 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
9 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Хөдөө, аж ахуйн их сургуулийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар сургууль ) 176 2023-05-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай
10 2022 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийн тухай (“Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ) 196 2023-05-16 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийн тухай
11 2022 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийн тухай (“Зам, тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ) 197 2023-05-16 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийн тухай
12 2022 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийн тухай (“Барилгын хөгжлийн төв” ТӨҮГ) 198 2023-05-16 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийн тухай
13 2022 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийн тухай (“Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар” ТӨҮГ) 199 2023-05-16 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийн тухай
14 2022 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийн тухай (“Шингэн түлш шилжүүлэн ачуулах байгууламж” ТӨҮГ) 200 2023-05-16 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийн тухай
15 2022 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийн тухай (“Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк” ТӨҮГ) 201 2023-05-16 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийн тухай
16 2022 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийн тухай (“Уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгаа, хамтын ажиллагааны төв” ТӨҮГ) 202 2023-05-16 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийн тухай
17 2022 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийн тухай (“Замын-Үүдийн дулааны станц” ТӨҮГ) 203 2023-05-16 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийн тухай
18 2022 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийн тухай (“Монгол Кувейтийн байгаль хамгаалах төв” ТӨҮГ) 204 2023-05-16 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийн тухай
19 2022 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийн тухай (“Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв” ТӨҮГ) 205 2023-05-16 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийн тухай
20 2022 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийн тухай (“Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн” ТӨҮГ) 206 2023-05-16 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийн тухай