Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Хөрөнгө данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ) 769 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
2 Үндсэн хөрөнгө, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Цагдаагийн ерөнхий газар) 770 2020-12-28 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
3 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар) 771 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
4 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Дархан-Өргөө” политехник коллеж) 772 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
5 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар түүний харьяа хэлтэс) 773 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
6 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Чойжин ламын сүм музей) 774 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
7 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Цаг уур, орчны шинжилгээний газар) 775 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
8 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц” ТӨХК) 776 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
9 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц” ТӨХК) 777 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
10 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Завхан, Хөвсгөл аймгуудийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар) 778 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
11 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК) 779 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
12 Удирдамж болгох тухай (Монголын цахилгаан холбоо ХК) 780 2020-12-28 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
13 Удирдамж болгох тухай (“Төв АЗЗА” ТӨХК) 93 2020-03-31 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
14 Удирдамж болгох тухай (“Төв АЗЗА” ТӨХК) 94 2020-03-31 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
15 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээ /Арьс судлалын үндэсний төв/ 606 2020-12-08 Тогтоол Шалгалт
16 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээ /Улсын гуравдугаар эмнэлэг/ 605 2020-12-08 Тогтоол Шалгалт
17 Захирал томилох тухай (“Засгийн Газрын авто бааз” ТӨҮГ) 594 2022-12-19 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
18 Үндсэн хөрөнгө данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Эрдэнэс Оюу толгой” ХХК) 10 2023-01-12 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
19 Удирдамж болгох тухай (“Дорноговь АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг томилох ) 12 2023-01-31 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
20 Удирдамж болгох тухай (“Багануур АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг томилох ) 13 2023-01-31 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх