Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг чөлөөлөх тухай (Хөдөө аж ахуйн бирж ХХК) 56 2020-03-10 Тогтоол Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүн томилох
2 Төрийн өмчийн хорооны 2013 оны 347/а тогтоолыг хүчингүй болгох тухай 58 2020-03-10 Тогтоол Бусад
3 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Онцгой байдлын ерөнхий газар) 59 2020-03-10 Тогтоол Бусад
4 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Алтанбулаг чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын алба) 60 2020-03-10 Тогтоол Бусад
5 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Оюуны өмчийн газар) 61 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
6 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг) 62 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
7 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар) 63 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
8 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан спортын яам) 64 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
9 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК) 65 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
10 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК) 66 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
11 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК) 67 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
12 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Авлигатай тэмцэх газар) 68 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
13 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Увс аймгийн орон нутгийн өмчийн газар) 69 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
14 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Гаалийн ерөнхий газар) 70 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
15 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Сангийн яам) 71 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
16 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн) 72 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
17 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Амгалан дулааны станц” ХХК) 73 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
18 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ) 74 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
19 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ) 75 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
20 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Монголросцветмет” ТӨҮГ) 76 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай