Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Говь-Алтай аймгийн өмчид) 749 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
2 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай (ТӨБЗГ-ын 2020 оны 275 дугаар тогтоол) 750 2020-12-28 Тогтоол Бусад
3 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК) 751 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
4 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Татварын ерөнхий газрын харьяа Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтэсээс “Дорноговь АЗЗА” ТӨХК) 752 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
5 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газраас Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар) 753 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
6 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Боловсрол шинжлэх ухааны яамнаас Биеийн тамир, спортын улсын хороонд) 754 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
7 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Төрийн тусгай хамгаалалтын газраас Монголын Уран зургийн галерейд) 755 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
8 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Улсын Дээд шүүхийн Тамгын газраас Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шүүхийн Тамгын газар) 756 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
9 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Стандарт хэмжил зүйн газар харьяа Өвөрхангай аймгийн Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс) 757 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
10 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Мал эмнэлэгийн ерөнхий газраас Цагдаагийн ерөнхий газрын Эрүүгийн цагдаагийн алба) 758 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
11 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Мал эмнэлэгийн ерөнхий газраас Завхан аймгийн Мал эмнэлэгийн газар) 759 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
12 Хөрөнгө дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ) 760 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
13 Хөрөнгө дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Булган АЗЗА” ТӨХК) 761 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
14 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар) 762 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
15 Хөрөнгө дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц” ТӨХК) 763 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
16 Хөрөнгө дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Завхан аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар) 764 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
17 Үндсэн хөрөнгө данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Өвөрхангай АЗЗА” ТӨХК) 765 2020-12-28 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
18 Үндсэн хөрөнгө данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Өвөрхангай АЗЗА” ТӨХК) 766 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
19 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Иргэний нисэхийн ерөнхий газар) 767 2020-12-28 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
20 Үндсэн хөрөнгө данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ) 768 2020-12-28 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн