Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Цөмийн энергийн комиссын ажлын албанаас МУБИС-т) 40 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
2 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Дулааны 3 дугаар цахилгаан станц” ТӨХК-аас “Дулааны 4 дүгээр цахилгаан станц” ТӨХК-д) 41 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
3 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-аас Хэнтий аймаг дахь Аудитын газар, “Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК, “Алтай-улиастай эрчим хүчний систем” ТӨХК, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яаманд) 42 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
4 Дуудлагын худалдааг дахин зохион байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай (Улсын драмын эрдмийн театр) 43 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
5 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ) 44 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
6 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Ахмад настны үндэсний төв) 45 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
7 Дуудлагын худалдааг дахин зохион байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай (“Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц” ТӨХК) 46 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
8 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Ахмад настны үндэсний төв) 47 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
9 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц” ТӨХК) 48 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
10 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас “Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар” ТӨҮГ-т) 01 2020-02-11 Тэмдэглэл Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
11 Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн төлбөрийн доод хязгаар, түрээсийн зарим төлбөрийн хэмжээг тогтоох заавар, улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хувь хэмжээг шинэчлэн батлах тухай 49 2020-02-18 Тогтоол Эрх зүйн акт
12 Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 50 2020-02-18 Тогтоол Эрх зүйн акт
13 Сонгон шалгаруулалтын жишиг баримт бичиг батлах тухай /Түрээслэгч/ 51 2020-02-18 Тогтоол Эрх зүйн акт
14 Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн бүтэц, орон тоонд өөрчлөлт оруулах тухай (“Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ) 52 2020-02-18 Тогтоол Хуулийн этгээдийн дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц батлах
15 Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын овоолгын ашиглалтын байдал, цаашид авах арга хэмжээний тухай 02 2020-02-18 Тэмдэглэл Бусад
16 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын хуралдааны дэгийг шинэчлэн батлах тухай 53 2020-03-10 Тогтоол Эрх зүйн акт
17 Удирдамж болгох тухай (“Орхон АЗЗА” ТӨХК) 55 2020-03-10 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
18 Удирдамж болгох тухай (“Харгуй” ТӨХК) 91 2020-03-31 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
19 Удирдамж болгох тухай (“Орхон АЗЗА” ТӨХК) 54 2020-03-10 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
20 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар) 57 2020-03-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай