Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Монгол Улсын Их сургууль) 21 2020-02-11 Тогтоол Эрх зүйн акт
2 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Шинжлэх ухааны академи) 22 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
3 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Ховд их сургууль) 23 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
4 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Цагдаагийн ерөнхий газрын харьяа Хүрээлэн буй орчны хяналтын хэлтэс) 24 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
5 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Харилцаа холбооны зохицуулах хороо) 25 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
6 Үл хөдлөх хөрөнгө төрийн өмчид бүртгэх, төрийн байгууллагад эзэмшүүлэх тухай (Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар) 26 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
7 Үндсэн хөрөнгө эзэмшүүлж, бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Хууль зүй, дотоод хэргийн яам) 27 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
8 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт) 28 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
9 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг) 29 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
10 Төрийн өмчид эд хөрөнгө бүртгэх тухай (Баянхонгор аймгийн Онцгой байдлын газар) 30 2020-02-11 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
11 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Баянхонгор аймгийн өмч) 31 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
12 Удирдамж болгох тухай (“Төв АЗЗА” ТӨХК) 93 2020-03-31 Тогтоол Бусад
13 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Өвөрхангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар) 32 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
14 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК) 33 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
15 Үндсэн хөрөнгө залруулж бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 34 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
16 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Засгийн газрын байруудын нийтлэг үйлчилгээний газар” ТӨААТҮГ-аас Сангийн яаманд) 35 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
17 Үл хөдлөх болон бусад үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас Монголбанкад) 36 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
18 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Засгийн газрын авто бааз” УТҮГ-аас Аврагч биеийн тамир, техник спортын хороонд) 37 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
19 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-аас Орхон аймгийн Онцгой байдлын газарт) 38 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
20 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-аас Тээврийн цагдаагийн албанд) 39 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай