Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө олж авах, зөвшөөрөл олгох тухай (Үндэсний аудитын газар) 198 2020-05-05 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
2 Орон сууц хувьчлах тухай (ХХААХҮЯам) 5 2020-05-05 Тэмдэглэл Өмч, хувьчлал
3 “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай 199 2020-05-05 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
4 “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай 201 2020-05-05 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
5 “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай 201 2020-05-05 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
6 “Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар” ТӨҮГ-ын 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай 203 2020-05-05 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
7 “Геологийн судалгааны төв” ТӨҮГ-ын 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай 204 2020-05-05 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
8 “Геологийн төв лаборатори” ТӨҮГ-ын 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай 206 2020-05-05 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
9 “Хөвсгөл АЗЗА” ТӨХК-ийн 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай 207 2020-05-05 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
10 “Харгуй” ТӨХК-ийн 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай 208 2020-05-05 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
11 “Талын зам” ТӨХК-ийн 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай 209 2020-05-05 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
12 “Багануур АЗЗА” ТӨХК-ийн 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай 210 2020-05-05 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
13 “Дорноговь АЗЗА” ТӨХК-ийн 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай 212 2020-05-05 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
14 “Өвөрхангай АЗЗА” ТӨХК-ийн 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай 214 2020-05-05 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
15 “Дархан АЗЗА” ТӨХК-ийн 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай 216 2020-05-05 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
16 “Сэлэнгэ АЗЗА” ТӨХК-ийн 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай 217 2020-05-05 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
17 “Эрдэнэсант АЗЗА” ТӨХК-ийн 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай 218 2020-05-05 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
18 “Төв АЗЗА” ТӨХК-ийн 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай 220 2020-05-05 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
19 “Хархорин АЗЗА” ТӨХК-ийн 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай 221 2020-05-05 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
20 “Увс АЗЗА” ТӨХК-ийн 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай 223 2020-05-05 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин