Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Авлигатай тэмцэх газар) 178 2020-05-05 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
2 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 179 2020-05-05 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
3 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаа зохион байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай ("Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ"ТӨХК) 180 2020-05-05 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
4 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Улсын дээд шүүхийн Тамгын газар) 181 2020-05-05 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
5 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар) 182 2020-05-05 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
6 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Сүхбаатар аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн газар) 183 2020-05-05 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
7 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Хэнтий аймаг дахь Политехникийн коллеж) 184 2020-05-05 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
8 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Говь-Алтай аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв) 185 2020-05-05 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
9 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Хэнтий аймаг дахь Политехникийн коллеж) 186 2020-05-05 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
10 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв) 187 2020-05-05 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
11 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв) 188 2020-05-05 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
12 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Өвөрхангай аймаг дахь Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв) 189 2020-05-05 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
13 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Өвөрхангай аймаг дахь Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв) 190 2020-05-05 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
14 Үндсэн хөрөнгө данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээ-ний ерөнхий газар) 191 2020-05-05 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
15 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Өвөрхангай аймгийн Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв) 192 2020-05-05 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
16 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай ("Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК) 193 2020-05-05 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
17 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай ("Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц" ТӨХК) 194 2020-05-05 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
18 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай ("Дулаан шарын гол" ТӨХК ) 195 2020-05-05 Тогтоол Бусад
19 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Улсын дээд шүүхийн Тамгын газар) 196 2020-05-05 Тогтоол Бусад
20 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Говьсүмбэр аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний төв) 197 2020-05-05 Тогтоол Бусад