Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Амгалан дулааны станц” ХХК-аас “Багануур дулааны станц” ТӨХК-д) 01 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
2 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Монголын төмөр зам” ТӨХК-аас “Тавантолгой төмөр зам” ХХК-д 02 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
3 2020 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай (“Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨХХК) 03 2020-02-11 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
4 Дүрэмд өөрчлөлт оруулах, орон тооны дээд хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай (“Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар” ТӨҮГ) 04 2020-02-11 Тогтоол Хуулийн этгээдийн дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц батлах
5 2020 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай (“Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар” ТӨҮГ) 05 2020-02-11 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
6 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд хараат бус гишүүн томилох тухай (“МИАТ” ТӨХК) 06 2020-02-11 Тогтоол Бусад
7 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд хараат бус гишүүн томилох тухай (“Монголын төмөр зам” ТӨХК) 07 2020-02-11 Тогтоол Бусад
8 ТӨБЗГ-ын 2019 оны 229 дүгээр тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай (“Налайхын дулааны станц” ТӨХК) 08 2020-02-11 Тогтоол Бусад
9 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв) 09 2020-02-11 Тогтоол Бусад
10 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Боловсролын үнэлгээний төв) 10 2020-02-11 Тогтоол Бусад
11 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (“Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 11 2020-02-11 Тогтоол Бусад
12 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газар) 12 2020-02-11 Тогтоол Бусад
13 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн харьяа газруудын Шүүхийн тамгын газар) 13 2020-02-11 Тогтоол Бусад
14 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль) 14 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
15 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Хөдөө аж ахуйн их сургууль) 15 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
16 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Соёл урлагийн их сургууль) 16 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
17 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Худалдаа үйлдвэрлэлийн их сургууль) 17 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
18 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Улаанбаатар их сургууль) 18 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
19 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль) 19 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
20 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль) 20 2020-02-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай