Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Дуудлагын худалдааг явагдаагүйд тооцож, дахин зохион байгуулах тухай (Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар) 2 2019-01-08 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
2 asdadasd asdasd 2019-01-25 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
3 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Сонгинохайрхан дүүргийн Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төвөөс Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээний төвд) 01-09 2019-01-09 Тэмдэглэл Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
4 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Сонгинохайрхан дүүргийн Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төвөөс Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээний төвд) 01-09 2019-01-08 Тэмдэглэл Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
5 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 433 дугаар хаалттай хорих анги, “Багануур тоосго” ТӨААТҮГ) 1 2019-01-08 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
6 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Радио телевизийн үндэсний сүлжээ” УТҮГ) 02 2019-01-08 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
7 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Радио телевизийн үндэсний сүлжээ” УТҮГ) 02 2019-01-08 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
8 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 433 дугаар хаалттай хорих анги, “Багануур тоосго” ТӨААТҮГ) 01 2019-01-08 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
9 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨХК-иас зам засвар арчлалтын 12 АЗЗА ТӨХК-д) 03 2019-01-08 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
10 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨХК) 04 2019-01-08 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
11 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨХК) 05 2019-01-08 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
12 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Гаалийн ерөнхий газрын харьяа газар, хороод) 06 2019-01-08 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
13 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Гаалийн ерөнхий газар) 07 2019-01-08 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
14 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Гаалийн ерөнхий газар) 08 2019-01-08 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
15 Үл хөдлөх хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс Баянгол, Сонгинохайрхан, Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газарт) 09 2019-01-08 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
16 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай ("Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв" ТӨҮГ-аас "Өвөрхангай АЗЗА" ТӨХК-д) 10 2019-01-08 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
17 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Цагдаагийн ерөнхий газар) 11 2019-01-08 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
18 2019 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө батлах тухай 12 2019-01-08 Тогтоол Шалгалт
19 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Дулаан шарын гол” ТӨХК) 13 2019-01-08 Тогтоол Шалгалт
20 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Завхан АЗЗА” ТӨХК) 14 2019-01-08 Тогтоол Шалгалт