ААНБ-ын 2021 оны улсын тооллого 11-р сарын 1-ний өдрөөс улс орон даяар эхэлж байна.

Цахим тооллого toollogo.1212.mn хуудсаар 2021 оны 12-р сарын 1 хүртэл явагдана.