Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд Төрийн өмчийн талаар хууль тогтоомж, бодлого, чиглэл, баримт бичгийн төсөл боловсруулах, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн засаглалыг сайжруулах удирдлага, зохицуулалтаар хангах үндсэн үүрэг хүлээж, төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар хууль тогтоомж, бодлого, чиглэл, тогтоол шийдвэрийн төсөл боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах; төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн компанийн засаглалыг сайжруулах, бүтцийн өөрчлөлт хийх, хувьчлах замаар үр ашгийг дээшлүүлэх ажлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцан зохион байгуулах; төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд, улсын үйлдвэрийн газрыг үр ашигтай ажиллуулах, төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, нэмэлт хөрөнгө оруулалт татах, зорилтот түвшин, ашиг, орлогын хуваарилалт, цалин хөлсний норм, нормативыг холбогдох байгууллагатай тохиролцон тогтоох замаар төрийн хувьцаа эзэмшигч болон улсын төсвийн өмнө хүлээсэн үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, тайлагнах; аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргад орон нутгийн өмчийн талаар мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Бүтэц бүрэлдэхүүн

Нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар Холбогдох утас Албаны цахим хаяг
1 Ц.Баяр-Эрдэнэ Хэлтсийн дарга 216 263036 bayar-erdene@pcsp.gov.mn
2 В.Дарханбаатар Удирдлага, төлөөллийн албаны дарга 217 267030 darkhanbaatar@pcsp.gov.mn
3 Ц.Шинэхүү Төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын албаны дарга 224 267600 shinekhuu@pcsp.gov.mn
4 Т.Лхагвасүрэн Мэргэжилтэн 224 267600 lkhagvasuren@pcsp.gov.mn
5 Д.Одмаа Мэргэжилтэн 224 267600 odmaa@pcsp.gov.mn
6 Ч.Батчимэг Мэргэжилтэн 224 267600 batchimeg@pcsp.gov.mn
7 Г.Нямдаваа Мэргэжилтэн 224 267600 nyamdavaa@pcsp.gov.mn
8 Д.Агар Мэргэжилтэн 224 267600 agar@pcsp.gov.mn
9 Б.Билгүтэ Мэргэжилтэн 224 267600 bilgute@pcsp.gov.mn
10 Д.Дариймаа Мэргэжилтэн 224 267600 dariimaa@pcsp.gov.mn
11 А.Молор Мэргэжилтэн 224 267600 molor@pcsp.gov.mn