Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Мэдээлэл, технологийн албанаас Худалдан авах ажиллагааны цахим системд шинэчлэлтийн ажлыг 2019 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 12 цагаас эхлэн  08 өдрийн 18 цаг хүртэл хийх тул систем ажиллахгүй болохыг мэдэлдье.

Уг өөрчлөлтөөр тендерт оролцогч нарт хамаарах дараах өөрчлөлт орно. Үүнд:

  1. Оролцогч гомдол гаргах: 

Тендерт оролцогч нь гомдлыг цахим системээр дамжуулан тендер нээхээс өмнө захиалагч болон Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт, нээсний дараа сангийн яаманд гомдол гаргах боломж бүрдүүлнэ.

       2. Тендерийн баримт бичиг илгээх:

  • Оролцогч олон багцтай тендерт оролцож буй тохиолдолд багц тус бүрд тендер илгээхгүйгээр нэг удаа нэгтгэл тендерийн баримт бичгийг хавсаргаж зөвхөн оролцож буй багцыг сонгоно.
  • Тендерт оролцогч тендерийн баримт бичгийг  нууц болон нууц биш гэсэн төрөлд ангилж илгээнэ.

Иймд тендерт оролцогч нар дээрх өөрчлөлтийг анхаарч ажиллана уу.

 

МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН АЛБА

2019 ОНЫ 09 САРЫН 06