Монгол Улсын Засгийн газрын  "Цахим засаг" үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд  Үндэсний тоон гарын үсгийн анхны хэрэглээг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас хэрэгжүүлж буй "Худалдан авах ажиллагааны нэгдсэн цахим систем" www.tender.gov.mn нэвтрүүлж, анхны хялбаршуулсан цахим тендерийн нээлтийг 2017 оны 03 сарын 10-ны өдөр 11 цаг 30 минутад хийлээ.

            Үндэсний тоон гарын үсэг олгогч эрх бүхий байгууллага "МонПасс" ХХК-ийн /www.monpass.mn/ системээс тоон гарын үсэгтэй холбоотой мэдээллийг авах ба "Худалдан авах ажиллагааны нэгдсэн цахим систем" /www.tender.gov.mn/ -тэй холбоотой асуудлыг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар хариуцан ажиллаж байна.