cover

Тогтоол

# Тогтоол Нэмэгдсэн
1 "Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ" ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох асуудалд удирдамж болгох тухай 2016-09-23
2 "Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем" ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох асуудалд удирдамж болгох тухай 2016-09-23
3 Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай /ЦЕГ-ын спорт заал/ 2016-09-23
4 Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай /ЦЕГ-ын Хангалт үйлчилгээний төвийн дансанд бүртгэлтэй / 2016-09-23
5 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай /Төрийн тусгай хамгаалалтын газрын үнлсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй автомашиныг Монголын үндэсний музейд/ 2016-09-23
6 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх, актлах тухай /"Улаанбаатар дулааны сүлжээ" ТӨХК-ийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй автомашиныг "Монгол кино нэгтгэл" ТӨҮГ-т/ 2016-09-23
7 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах, дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай /Өвөрхангай аймгийн Хархорин суман дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, "ЭБЦТС" ТӨХК-ийн садбар, Орхоны хөндийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа, Өвөрха 2016-09-23
8 Эрчим хүчний салбарын ТӨХК-иудын Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг чөлөөлөх тухай. 2016-09-23
9 Эрчим хүчний салбарын ТӨХК-иудын Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдийг томилох тухай. 2016-09-23
10 Авто замын засвар арчлалтын ТӨХК-иудын Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг чөлөөлөх тухай. 2016-09-23
11 Авто замын засвар арчлалтын ТӨХК-иудын Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдийг томилох тухай. 2016-09-23
12 “Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар” ТӨҮГ-ын О.Заяамандахыг ажлаас чөлөөлөх тухай. 2016-09-23
13 “Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар” ТӨҮГ-ын Ё.Нямжавыг томилох тухай. 2016-09-23
14 “Авто тээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-ын Н.Пунцагийг ажлаас чөлөөлөх тухай. 2016-09-23
15 “Авто тээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-ын П.Дэлгэрнаранг томилох тухай. 2016-09-23
16 "Авто замынтоног төхөөрөмжийн түрээс" ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох асуудалд удирдамж болгох тухай 2016-09-23
17 "ДЦС-2" ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох асуудалд удирдамж болгох тухай 2016-09-23
18 "ДЦС-3" ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох асуудалд удирдамж болгох тухай 2016-09-23
19 "ДЦС-4" ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох асуудалд удирдамж болгох тухай 2016-09-23
20 "Багануурын дулааны станц" ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох асуудалд удирдамж болгох тухай 2016-09-23
21 "Улаанбаатар дулааны сүлжээ" ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох асуудалд удирдамж болгох тухай 2016-09-23
22 "Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох асуудалд удирдамж болгох тухай 2016-09-23
23 “Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-04
24 “Алтай-Улиастай эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-04
25 “Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-04
26 “Дарханы дулааны цахилгаан станц” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-04
27 “Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-04
28 “Дулаан Шарын гол” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-04
29 “Архангай АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж , томилох тухай 2016-10-04
30 “Хархорин АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж , томилох тухай 2016-10-04
31 “Ховд АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж , томилох тухай 2016-10-04
32 “Говь-Алтай АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж , томилох тухай 2016-10-04
33 “Хөвсгөл АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж , томилох тухай 2016-10-04
34 “Дархан АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-04
35 “Налайх АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-04
36 “Баянчандмань АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-04
37 “Баянчандмань АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-04
38 “Багануур АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-04
39 “Төв АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж , томилох тухай 2016-10-04
40 “Эрдэнэсант АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-04
41 “Монголын цахилгаан холбоо” ТӨХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-10-04
42 “Монголын цахилгаан холбоо” ТӨХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдийг томилох тухай 2016-10-04
43 “Монголын Цахилгаан Холбоо” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх, томилох асуудалд удирдамж өгөх тухай 2016-10-04
44 “Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламж” ТӨҮГ-ын гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-10-04
45 “Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламж” ТӨҮГ-ын гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-10-04
46 “Зам тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-10-04
47 “Зам тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын гүйцэтгэх захирлыг томилох тухай 2016-10-04
48 “Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨҮГ-ын захирлыг чөлөөлөх тухай 2016-10-04
49 “Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨҮГ-ын захирлыг томилох тухай 2016-10-04
50 “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын захирлыг чөлөөлөх тухай 2016-10-04
51 “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын захирлыг томилох тухай 2016-10-04
52 “Эрчим хүчний хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын захирлыг томилох тухай 2016-10-04
53 “Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨҮГ-ын дүрэм, бүтцийг шинэчлэн батлах тухай. 2016-10-04
54 “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын дүрэм, бүтцийг шинэчлэн батлах тухай. 2016-10-04
55 “Авто тээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-ын дүрэм, бүтцийг шинэчлэн батлах тухай. 2016-10-04
56 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай /Ашигт малтмалын газар, Газрын тосны газрын хөрөнгийг Ашиг малтмал, газрын тосны газарт газарт/ 2016-10-04
57 “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-10-04
58 “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдийг томилох тухай 2016-10-04
59 “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж , томилох асуудалд удирдамж өгөх тухай 2016-10-04
60 “Монгол Шуудан” ХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-10-04
61 “Монгол Шуудан” ХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдийг томилох тухай 2016-10-04
62 “Монгол Шуудан” ХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж , томилох асуудалд удирдамж өгөх тухай 2016-10-04
63 Худалдан авах автомашины тоо төрөл, үнийн дээд хязгаарыг тогтоох тухай /”Бургастай” хилийн боомтын албан ажлын хэрэгцээнд 3 ширхэг автомашиныг худалдан авах/ 2016-10-04
64 “Оргил рашаан сувилал” ТӨХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг чөлөөлөх тухай 2016-10-10
65 “Оргил рашаан сувилал” ТӨХК ТӨХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдийг томилох тухай 2016-10-10
66 “Увс АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-10
67 “Сэлэнгэ АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-10
68 “Талын зам” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-10
69 “Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг чөлөөлөх тухай 2016-10-10
70 “Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдийг томилох тухай 2016-10-10
71 “Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг чөлөөлж, томилох талаар ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдэд удирдамж өгөх тухай 2016-10-10
72 “Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг чөлөөлөх тухай 2016-10-10
73 “Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдийг томилох тухай 2016-10-10
74 “Эрдэнэт Үйлдвэр" ХХК-ийн ТУЗ-д төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг томилох тухай 2016-10-10
75 “Геологийн төв лаборатори” ТӨҮГ-ын захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөллөх тухай 2016-10-10
76 “Геологийн төв лаборатори” ТӨҮГ-ын захирлыг томилох тухай 2016-10-10
77 “Эрдэнэт үйлдвэр”, “Монголросцветмет ХХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг чөлөөлөх тухай 2016-10-10
78 “Монголросцветмет" ХХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг томилох тухай 2016-10-10
79 “МИАТ” ТӨХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг чөлөөлөх тухай 2016-10-10
80 “МИАТ” ТӨХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг томилох тухай 2016-10-10
81 “Монголросцветмет" ХХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдэд удирдамж болгох тухай 2016-10-10
82 “Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар” ТӨҮГ-ын бүтэц, орон тооны дээд хязгаар батлуулах тухай 2016-10-10
83 “Эрдэнэт-Булганы ЦТС” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг чөлөөлж, томилох талаар ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдэд удирдамж өгөх тухай 2016-10-10
84 “Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг чөлөөлж, томилох талаар ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдэд удирдамж өгөх тухай 2016-10-10
85 “Налайхын ДС” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг чөлөөлж, томилох талаар ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдэд удирдамж өгөх тухай 2016-10-10
86 “Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн захирлыг чөлөөлөх, томилох асуудалд удирдамж өгөх тухай 2016-10-10
87 “Хөвсгөлийн дулааны станц” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг чөлөөлж, томилох талаар ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдэд удирдамж өгөх тухай 2016-10-10
88 Үндсэн хөрөнгө балансаас шилжүүлэх тухай /“Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК-ийн хөрөнгийг Гадаад хэргийн яамны Эрээн хот дахь консулын газарт/ 2016-10-10
89 Үндсэн хөрөнгө балансаас шилжүүлэх тухай /Барилга Хот Байгуулалтын яамны Дэд бүтэц төслийн хөрөнгийг БХБЯаманд/ 2016-10-10
90 Үндсэн хөрөнгө балансаас шилжүүлэх тухай /Хил хамгаалах ерөнхий газрын хөрөнгөд бүртгэлтэй Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын Сүлэнхээрт сумын хөрөнгийг данснаас хасах тухай/ 2016-10-10
91 Үндсэн хөрөнгө балансаас шилжүүлэх тухай /Биеийн тамир, спортын хөгжлийн төвийн хөрөнгийг Биеийн тамир спортын газарт/ 2016-10-10
92 “Эрчим хүчний хөгжлийн төв” ТӨҮГазраас ирүүлсэн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны саналын тухай 2016-10-10
93 “Оргил рашаан сувилал” ТӨХК ТӨХК-ийн ТУЗ-д хараат бус гишүүдийг томилох тухай 2016-10-10
94 “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүнийг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-10-10
95 “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүнийг томилох тухай 2016-10-10
96 Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн төрд ногдох ногдол ашгийн хувь хэмжээг тогтоох тухай 2016-10-20
97 “Геологийн судалгааны төв” ТӨҮГазрын гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-10-25
98 “Геологийн судалгааны төв” ТӨҮГазрын гүйцэтгэх захирлыг томилох тухай 2016-10-25
99 Булган аймгийн Хангал сум дахь “Спортын бэлтгэл сургалтын төв” ТӨҮГазрын гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-10-25
100 Булган аймгийн Хангал сум дахь “Спортын бэлтгэл сургалтын төв” ТӨҮГазрын гүйцэтгэх захирлыг захирлыг томилох тухай 2016-10-25
101 Түрээсийн гэрээний үлгэрчилсэн загвар батлах тухай 2016-10-25
102 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Худалдан авах ажиллагааны газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг ТӨБЗГазарт) 2016-10-25
103 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Сангийн яамны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг ТӨБЗГазар болон бусад байгууллагуудад) 2016-10-25
104 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай (Хил хамгаалах ерөнхий газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-10-25
105 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Хөрөнгө оруулалтын газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг Үндэсний хөгжлийн газарт) 2016-10-25
106 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Тахарын ерөнхий газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг Цагдаагийн ерөнхий газар болон бусад байгууллагуудад) 2016-10-25
107 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Хөдөлмөрийн яамны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй үндсэн хөрөнгийг хавсралтад тусгасан байгууллагуудад) 2016-10-25
108 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Уур амсгалын өөрчлөлтөд зохицсон хөдөөгийн амжиргаа төслийн нэгжийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй үндсэн хөрөнгийг ХХААХҮЯаманд) 2016-10-25
109 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (ТӨБЗГазрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй үндсэн хөрөнгийг Архангай АЗЗА ТӨХК-д) 2016-10-25
110 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Хөдөлмөрийн яамны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй үндсэн хөрөнгийг хавсралтад тусгасан байгууллагуудад) 2016-10-25
111 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүнийг чөлөөлөх, томилох тухай 2016-10-25
112 Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын хуралдааны дэг 2016-10-27
113 Хөдөлмөрийн яамны харьяа хөдөлмөр /хуучнаар/-ийн хэлтсүүдийн үндсэн хөрөнгийн дансанд бүртгэлтэй төрийн өмчийг орон нутгийн өмчит шилжүүлэх тухай 2016-10-27
114 “Буянт Ухаа спортын ордон” ТӨҮГ-ын захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-11-01
115 “Буянт Ухаа спортын ордон” ТӨҮГ-ын захирлыг үүрэгт ажилд томилох тухай 2016-11-01
116 “Геологийн төв лаборатори” ТӨҮГ-ын бүтэц, орон тооны дээд хязгаар батлуулах тухай 2016-11-01
117 “Геологийн судалгааны төв” ТӨҮГ-ын бүтэц, орон тооны дээд хязгаар батлуулах тухай 2016-11-01
118 Түрээсийн гэрээний жишиг үнэ тогтоох тухай 2016-11-01
119 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай (Чех улсад суугаа элчин сайдын яамны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй зарим хөрөнгө) 2016-11-01
120 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх (Улсын бүртгэл статистикийн ерөнхий газраас Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт) 2016-11-01
121 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт) 2016-11-01
122 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨХК-ны үндсэн хөрөнгийн дансанд бүртгэлтэй хөрөнгийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд) 2016-11-01
123 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Улсын ерөнхий прокурорын үндсэн хөрөнгийн дансанд бүртгэлтэй хөрөнгийг Хил хамгаалах ерөнхий газарт болон бусад) 2016-11-01
124 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх, акталж данснаас хасах тухай (Аж үйлдвэрийн яамны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй үндсэн хөрөнгийг Гадаад харилцааны яам болон бусад газарт) 2016-11-01
125 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Хөдөлмөрийн яамны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй үндсэн хөрөнгийг хавсралтад тусгасан байгууллагуудад) 2016-11-01
126 “Төрийн Орон Сууц Корпораци” ТӨҮГ-ийн бүтэц зохион байгуулалтад өөрчлөлтөд оруулах тухай 2016-11-01
127 Ажилд томилох тухай (“Оргил рашаан сувилал” ТӨХК) 2016-11-01
128 Удирдамж өгөх тухай (“Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар, захиргааны албан тушаалын жагсаалт) 2016-11-01
129 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Гаалийн ерөнхий газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй үндсэн хөрөнгө) 2016-11-01
130 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх, актлах зөвшөөрөл олгох, тухай ( Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-11-01
131 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Гаалийн ерөнхий газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй үндсэн хөрөнгө) 2016-11-01
132 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (ОХУ-ын Москва хот дахь Монгол улсын Элчин сайдын яамны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-11-01
133 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад болон данс хооронд шилжүүлэх тухай (Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг салбар дотроо 2016-11-01
134 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Замын цагдаагийн албаны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-11-01
135 Үндсэн хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай (Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө ) 2016-11-01
136 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Хөдөлмөрийн яамны харъяа хөдөлмөрийн хэлтсүүдийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг Үндэсний хөгжлийн газар, Үйлдвэрлэл урлал ПТК) 2016-11-01
137 "Монгол-Кувейтын байгаль хамгаалах төв" ТӨҮГ-ын захирлыг томилох тухай 2016-11-08
138 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (Засгийн газрын авто бааз улсын төсөвт үйлдвэрийн газар) 2016-11-08
139 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-11-08
140 Үндсэн хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох, балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс Үндэсний номын санд) 2016-11-08
141 Хөдөлмөрийн яамны харьяа хөдөлмөр /хуучнаар/-ийн хэлтсүүдийн үндсэн хөрөнгийн дансанд бүртгэлтэй төрийн өмчийг орон нутгийн өмчит шилжүүлэх тухай 2016-11-08
142 “Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламж” ТӨҮГ-ийн бүтцийг батлах тухай 2016-11-08
143 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Говьсүмбэр аймгийн Татварын хэлтсийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-11-08
144 Дуудлагын худалдааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-11-08
145 “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг чөлөөлж, томилох талаар удирдамж болгох тухай 2016-11-22
146 “Орхон АЗЗА” ТӨҮГ-ын гүйцэтгэх захирлыг чөлөөлж, томилох талаар удирдамж болгох тухай 2016-11-22
147 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Ашигт малтмалын ерөнхий газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг зарим байгууллагад) 2016-11-22
148 “Мэдээлэл, холбооны сүлжээ” ХХК-ийн 2015 оны зорилтот түвшингийн биелэлтийн тухай 2016-11-22
149 “Геологийн төв лаборатори” ТӨҮГ-ын 2016 оны 3-р улирлын байдлаарх санхүү эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын дүнгийн талаар 2016-11-22
150 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Хөдөлмөрийн яамны харъяа Увс аймаг дахь хөдөлмөрийн хэлтсийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-11-22
151 Дуудлагын худалдааг дахин явуулах тухай /"Архангай АЗЗА" ТӨХК-ийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй "Замчин" зочид буудал/ 2016-11-22
152 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай /Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг Засгийн газрын автобааз-д/ 2016-11-22
153 “Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК-ийн хувьчлалын явцын тухай 2016-11-22
154 “Авто тээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-ын дүрэм, бүтэц, орон тооны жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай 2016-11-22
155 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай /”Оргил рашаан сувилал” ТӨХК/ 2016-11-22
156 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай /”Авто замын тоног төхөөрөмжийн түрээс” ТӨХК/ 2016-11-22
157 Автомашин худалдах зөвшөөрөл олгох, худалдах доод үнэ болон дэнчингийн хэмжээг тогтоох тухай 2016-11-22
158 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай /Замын үүд дэх гаалийн газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг зарим байгууллагуудад/ 2016-11-22
159 Үндсэн хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай /Төрийн тусгай хамгаалалтын газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө/ 2016-11-22
160 Үндсэн хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай /”Архангай АЗЗА” ТӨХК-ийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө/ 2016-11-22
161 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай /Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг зарим байгууллагуудад/ 2016-11-22
162 “Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг чөлөөлж, томилох тухай 2016-11-22
163 Үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх, худалдах, актлах тухай (Стартеги судалгааны хүрэээлэнгээс Авилгатай тэмцэх газар) 2016-11-29
164 Үндсэн хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай (Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн төв) 2016-11-29
165 Үндсэн хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай (Увс аймгийн Шүүхийн Тамгын газар) 2016-11-29
166 Үндсэн хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай (Увс аймгийн Увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газруудын хамгаалалтын захиргаа) 2016-11-29
167 Үндсэн хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай (Увс аймгийн Улаангом политехник коллеж) 2016-11-29
168 Үндсэн хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай (Ховд аймгийн Хар ус нуур орчмын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа) 2016-11-29
169 Үндсэн хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай (Ховд аймгийн Аудитын газар) 2016-11-29
170 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх, хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай (Ховд аймгийн Шүүхийн Тамгын газар) 2016-11-29
171 Үндсэн хөрөнгө хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай (Ховд их сургууль) 2016-11-29
172 Үндсэн хөрөнгө хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай (Хөвсгөл аймгийн Мэргэжил, сургалт үйлдвэрлэлийн төв) 2016-11-29
173 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Иргэний нисэхийн ерөнхий газар) 2016-11-29
174 "Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололтыг нэвтрүүлэх төв" төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын захирлыг чөлөөлөх тухай 2016-12-06
175 “Монгол Ус” ТӨҮГ-ийн захирлыг чөлөөлөх тухай 2016-12-06
176 “Монгол Ус” ТӨҮГ-ын захирлыг томилох тухай 2016-12-06
177 Монгол Кувейтын байгал хамгаалах төв” ТӨҮГ-ын дүрэм, бүтэц, орон тооны дээд хязгаар, эхлэлтийн тайлан батлах тухай 2016-12-06
178 "Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд ШУ-ны ололт нэвтрүүлэх төв" ТӨҮГ-ийн захирлыг томилох тухай 2016-12-06
179 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Бүгд найрамдах Энэтхэг Улс дахь Монгол Улсын Элчин сайдын яамны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг хавсралтад заасан байгууллагуудад) 2016-12-15
180 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай /”Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ/ 2016-12-15
181 МУ-ын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын үндсэн хөрөнгө актлах тухай 2016-12-15
182 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, худалдах, балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг хавсралтад заасан байгууллагуудад) 2016-12-15
183 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Хөдөлмөрийн яамны харьяа хөдөлмөрийн хэлтсийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг хавсралтад заасан байгууллагуудад) 2016-12-15
184 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Гааль, татварын газар /хуучин нэрээр/-ын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг хавсралтад заасан байгууллагуудад) 2016-12-15
185 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Татварын ерөнхий газрын харьяа аймаг, дүүргийн татварын хэлтсийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг хавсралтад заасан байгууллагуудад) 2016-12-15
186 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Өвөрхангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг хавсралтад заасан байгууллагуудад ) 2016-12-15
187 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Өмнөговь аймгийн Говьгурван сайхан байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг хавсралтад заасан байгууллагуудад) 2016-12-15
188 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Өвөрхангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг хавсралтад заасан байгууллагуудад ) 2016-12-15
189 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх, худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Цагдаагийн ерөнхий газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-15
190 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Сэлэнгэ аймгийн төрийн байгууллагуудын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө ) 2016-12-15
191 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Австри, Герман дахь ЭСЯ, ОХУ-ын Эрхүү дэх ЕКГазрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-15
192 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, түүний харьяа Хорих анги, Шийдвэр гүйцэтгэх албадын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг хавсралтад заасан байгууллагуудад) 2016-12-15
193 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг хавсралтад заасан байгууллагуудад) 2016-12-15
194 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг хавсралтад заасан байгууллагуудад) 2016-12-15
195 "Дулааны 3-р цахилгаан станц" ТӨХК-ийн 2017 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 2016-12-15
196 "Дулааны 4-р цахилгаан станц" ТӨХК-ийн 2017 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 2016-12-15
197 "Диспетчерийн үндэсний төв" ТӨХХК-ийн 2017 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 2016-12-15
198 "Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц" ТӨХК-ийн 2017 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 2016-12-15
199 "Налайхын дулааны станц" ТӨХК-ийн 2017 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 2016-12-15
200 "Баруун бүсийн эрчим хүчний систем" ТӨХК-ийн 2017 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 2016-12-15
201 "Алтай Улиастайн эрчим хүчний систем" ТӨХК-ийн 2017 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 2016-12-15
202 "Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК-ийн 2017 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 2016-12-15
203 "Эрдэнэт-Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК-ийн 2017 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 2016-12-15
204 "Багануур-Зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК-ийн 2017 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 2016-12-15
205 "Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем" ТӨХК-ийн 2017 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 2016-12-15
206 "Багануурын дулааны станц" ТӨХК-ийн 2017 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 2016-12-15
207 "Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ" ТӨХК-ийн 2017 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 2016-12-15
208 "Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК-ийн 2017 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 2016-12-15
209 "Дарханы дулааны цахилгаан станц" ТӨХК-ийн 2017 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 2016-12-15
210 "Дархан дулааны сүлжээ" ТӨХК-ийн 2017 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 2016-12-15
211 "Улаанбаатар дулааны сүлжээ" ТӨХК-ийн 2017 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 2016-12-15
212 "Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц" ТӨХК-ийн 2017 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 2016-12-15
213 "Дулаан шарын гол" ТӨХК-ийн 2017 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 2016-12-15
214 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай /”Цагаан шонхор” улсын үйлдвэрийн газар/ 2016-12-15
215 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Дипломат үйлчилгээг эрхлэх газар” ТӨҮГ) 2016-12-15
216 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, худалдах, балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа орон нутаг дахь салбар нэгжийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг хавсралтад заасан байгууллагуудад) 2016-12-15
217 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Аймаг, нийслэлийн Улсын бүртгэл, статистикийн газар /хуучин нэрээр/ -ын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг хавсралтад заасан байгууллагуудад) 2016-12-15
218 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Стандартчилал хэмжил зүйн газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө ) 2016-12-15
219 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Нийслэлийн Налайх, Багахангай дүүргийн Прокурорын газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө ) 2016-12-15
220 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Шинжлэх ухааны академийн Олон улсын харилцааны хүрээлэнгийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө ) 2016-12-15
221 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Шинжлэх ухааны академийн Философийн хүрээлэнгийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө ) 2016-12-15
222 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Нүүдлийн соёл иргэншлийг судлах олон улсын хүрээлэнгийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө ) 2016-12-15
223 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, хөрөнгийн дансны залруулга хийх зөвшөөрөл олгох тухай (Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө ) 2016-12-15
224 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Хөвсгөл аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө ) 2016-12-15
225 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Хэнтий аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө ) 2016-12-15
226 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Боловсролын үнэлгээний төвийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө ) 2016-12-15
227 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Онон-Балжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө ) 2016-12-15
228 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай (Сүхбаатар аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө ) 2016-12-15
229 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө ) 2016-12-15
230 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө ) 2016-12-15
231 "Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламж" ТӨҮГ /2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай / 2016-12-20
232 "Дипломат байгууллагуудын үйлчилгээг эрхлэх газар" ТӨҮГ /2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай/ 2016-12-20
233 "Цагаан шонхор" ТӨҮГ /2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай / 2016-12-20
234 "Монгол ус" ТӨҮГ /2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай / 2016-12-20
235 "Монгол кино нэгтгэл" ТӨҮГ /2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай/ 2016-12-20
236 "Монгол тамга" ТӨҮГ /2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай/ 2016-12-20
237 Өмнөговь аймгийн орон нутгийн өмчийн алба /Өмнөговь аймгийн орон нутгийн өмчөөс 2017 онд хувьчлах эд хөрөнгийн жагсаалтыг зөвшилцөх тухай/ 2016-12-20
238 Цус сэлбэлт судлалын үндэсэний төв /Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай/ 2016-12-20
239 Цус сэлбэлт судлалын үндэсэний төв /Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай/ 2016-12-20
240 Эрүүл мэнд, НДЕГазрын харьяа хэлтсүүд /Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай/ 2016-12-20
241 Хил хамгаалах ерөнхий газрын барилга актлах тухай 2016-12-20
242 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хөрөнгө шилжүүлэх, актлах тухай 2016-12-20
243 Барилга, хот байгуулалтын яамны харьяа байгууллагын хөрөнгө шилжүүлэх, худалдах, актлах тухай 2016-12-20
244 Дархан-Уул аймгийн зарим багууллагын хөрөнгө актлах тухай 2016-12-20
245 МИАТ ТӨХК /Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай/ 2016-12-20
246 УБЦТС ТӨХК /Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, худалдах тухай/ 2016-12-20
247 Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах төлбөрийн тухай /"Автотээврийн үндэсний төв" ТӨҮГ/ 2016-12-20
248 "Геологийн судалгааны төв" ТӨҮГ /2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай/ 2016-12-20
249 "Геологийн төв лаборатори" ТӨҮГ /2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай/ 2016-12-20
250 "Биокомбинат" ТӨҮГ /2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай/ 2016-12-20
251 "Хөдөө аж ахуйн бирж" ХХК /Бүтэц орон тоог батлах тухай/ 2016-12-20
252 "Хөдөө аж ахуйн бирж" ХХК /2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай/ 2016-12-20
253 "Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ /2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай / 2016-12-20
254 "Архангай АЗЗА" ТӨХК-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
255 "Булган АЗЗА" ТӨХК-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
256 "Говь-Алтай АЗЗА" ТӨХК-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
257 "Хархорин АЗЗА" ТӨХК-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
258 "Ховд АЗЗА" ТӨХК-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
259 "Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
260 "Орхон АЗЗА" ТӨХК-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
261 "Увс АЗЗА" ТӨХК-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
262 "Өвөрхангай АЗЗА" ТӨХК-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
263 "Завхан АЗЗА" ТӨХК-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
264 "Дархан АЗЗА" ТӨХК-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
265 "Авто замын тоног төхөөрөмжийн түрээс" ТӨХК-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
266 "Налайх АЗЗА" ТӨХК-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
267 "Төв АЗЗА" ТӨХК-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
268 "Баянчандмань АЗЗА" ТӨХК-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
269 "Дорноговь АЗЗА" ТӨХК-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
270 "Эрдэнэсант АЗЗА" ТӨХК-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
271 "Харгуй" ТӨХК-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
272 "Талын зам" ТӨХК-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
273 "Багануур АЗЗА" ТӨХК-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
274 "Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
275 “Төрийн үйлчилгээ” ТӨҮГ-ын захирлыг чөлөөлөх тухай 2016-12-27
276 “ТОСК” ТӨҮГ-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
277 “Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
278 “Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
279 “Эрчим хүчний хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ийн дүрэм батлах тухай 2016-12-27
280 “Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн” ТӨҮГ-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
281 “Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв” ТӨҮГ-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
282 “Эрчим хүчний хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
283 “Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
284 “Монгол Кувейтын байгаль хамгаалах төв” ТӨҮГ-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
285 “Оргил рашаан сувилал” ТӨХК-ийн төлөвлөгөөг батлах тухай 2016-12-27
286 "Автотээврийн үндэсний төв" ТӨҮГ /Хөрөнгө худалдан авахтай холбоотой санал дүгнэлт танилцуулах/ 2016-12-27
287 “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
288 “Мал эмнэлгийн сорилтыг баталгаажуулалтыг улсын лаборатори” ТӨҮГ-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
289 “Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд ШУ-ны ололтыг нэвтрүүлэх төв”-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
290 “Буянт Ухаа спортын ордон” ТӨҮГ-ийн 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-12-27
291 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
292 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Улсын Их хурлын Тамгын газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
293 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Төрийн албаны зөвлөлийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
294 Үндсэн акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Улсын Ерөнхий Прокурорын газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
295 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай (Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
296 үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“ДБЭХС” ТӨХК-ийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
297 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай Дорнод аймаг дахь БОЭТ-ийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
298 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Мал эмнэлгийн эмийн сорилт баталгаажуулалтын улсын лаборатори” ТӨҮГ-ийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
299 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Дулааны 3-р цахилгаан станцын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
300 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх (Эрүүл мэндийн яамны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
301 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх (Байгаль хагаалах сангийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
302 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх (Гаалийн ерөнхий газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
303 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Өмнөговь аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
304 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Өвөрхангай АЗЗА ТӨҮГ-ийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
305 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Нийгмийн халамж, үйлчилгээний ерөнхий газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
306 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Хархорин АЗЗА” ТӨХК-ийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
307 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Дулааны шарын гол” ТӨХК-ийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
308 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
309 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх (Эрчим хүчний яамны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
310 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх, акталж, данснаас хасах, худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
311 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
312 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Замын-Үүд чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын албаны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
313 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
314 Үндсэн хөрөнгө худалдах, балансаас балансад шилжүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
315 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Багануур дулааны станц” ТӨХК-ийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
316 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Радио телевизийн үндэсний сүлжээ” УТҮГ-ийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
317 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК-ийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
318 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Дулааны 2-р цахилгаан станц” ТӨХК-ийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
319 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“П.Н.Шастины нэрэмжит Улсын 3-р төв эмнэлгийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
320 Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах, худалдах зөвшөөрөл олгох тухай ("Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК) 2016-12-27
321 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай ( "ДЦС-4" ТӨХК) 2016-12-27
322 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай ( "Говь-Алтай АЗЗА" ТӨХК) 2016-12-27
323 Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай ("Зам тээврийн хөгжлийн төв" ТӨҮГ) 2016-12-27
324 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Биеийн тамир, спортын газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
325 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (ШУА-ын Одон орон геофизизийн хүрээлэнгийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
326 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Удирдлагын академийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
327 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Ховд-АЗЗА” ТӨХК үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
328 Үндсэн хөрөнгө бүртгэлд авах зөвшөөрөл олгох тухай (“Монголын төмөр зам” ТӨХК) 2016-12-27
329 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх, актлах зөвшөөрөл олгох тухай (“МИАТ” ТӨХК-ын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
330 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-ын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
331 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Засгийн газрын байруудын нэгдсэн захиргааны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
332 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Гадаад харилцааны яамны харьяа Монгол улсаас гадаадын 23 улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газруудын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
333 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Архангай аймаг дахь МСҮТ-ийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг хавсралтад заасан байгууллагуудад) 2016-12-27
334 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Хөгжим бүжгийн коллеж үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
335 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (ЦЕГ-ын харьяа газруудын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
336 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Авлигатай тэмцэх газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
337 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
338 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Говьсүмбэр аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
339 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Хууль сахиулахын их сургуулийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
340 Нийслэлийн өмчөөс 2018 онд хувьчлах эд хөрөнгийн жагсаалтыг дэмжих тухай 2016-12-27
341 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
342 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-12-27
343 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн бүртгэлийн талаар авах зарим арга хэмжээ 2018-06-19
344 № 118. Дуудлага худалдааны талаар авах арга хэмжээний тухай 2018-11-08
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.