cover

Говьсүмбэр

# Говьсүмбэр Нэмэгдсэн
1 Говьсүмбэр аймгийн худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө 2014-09-03
2 Говьсүмбэр аймгийн 2014 оны 1-р улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан 2014-09-03
3 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-03
4 Говьсүмбэр аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2014-09-03
5 2014-09-03
6 Говьсүмбэр аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2015-01-22
7 Говьсүмбэр аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2015-01-29
8 Говьсүмбэр аймгийн 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
9 Говьсүмбэр аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
10 Говьсүмбэр аймгийн 2018 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-01-31
11 Говьсүмбэр аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө 2019-01-15
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.