cover

Нээлттэй дуудлагын худалдааны зар


Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2021 оны 571 дүгээр тогтоолоор ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдахаар шийдвэрлэв.

1. Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн танилцуулга

Байгаль орчин хэмжил зүйн төв лабаорторийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй УАЗ -22069-033 пургон маркийн, микроавтобус зориулалттай УБН 43-02 тоот улсын бүртгэлийн дугаартай автомашин, Ниссан Санни маркын УНП 07-43 тоот улсын бүртгэлийн дугаартай, хөдөлгүүрийн бахгтаамж 1295, автомашиныг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана.

2. Дуудлагын худалдааны ерөнхий мэдээлэл

Дуудлагын худалдаа болох хугацаа 2021 оны 12 дугаар сарын 2021-ны өдрийн 14:00:00 цагт
Дуудлагын худалдаа болох газар Байгаль орчин хэмжил зүйн төв лаборатори
Худалдах доод үнэ Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн нэр, худалдах доод үнэ 1 ( Нэг сая таван зуун мянга ) төгрөг
Дуудлагын худалдаанд тавих дэнчингийн хэмжээ Худалдах доод үнийн 25 хувь буюу 375000 ( Гурван зуун далан тав) төгрөг
Худалдах, худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөл Худалдан авагч нь дуудлага худалдаагаар худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлнө.
Дэнчинг байршуулах данс Хүлээн авагч байгууллага: Байгаль орчин хэмжил зүйн төв лаборатори
Дансны дугаар: 0
Дансны нэр: Байгаль орчин хэмжил зүйн төв лаборатори

3. Дуудлагын худалдаанд хүсэлт ирүүлэх

Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09:00:00 цаг хүртэл Байгаль орчин хэмжил зүйн төв лаборатори өрөөнд хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

4. Худалдах хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

Дуудлагаар худалдах хөрөнгийг өмч эзэмшигч Байгаль орчин хэмжил зүйн төв лаборатори байгууллага дээр очиж үзэж болох бөгөөд дуудлагын худалдааны журам, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 99031749 утсаар болон цахим хуудаснаас авна уу.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
Утас: 62263014

© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.