cover

Нээлттэй дуудлагын худалдааны зар


Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2018 оны 571 дүгээр тогтоолоор ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдахаар шийдвэрлэв.

1. Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн танилцуулга

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2021 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 449 дүгээр тогтоолын дагуу "Мал эмнэлгийн эмийн сорилт, баталгаажуулалтын улсын лаборатори" УТҮГ-ын үндсэн хөрөнгөнд бүртгэлтэй "Хьюндай Элентра, 2001 он, 50-55 УБЗ" автомашиныг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана. Дуудлага худалдаанд орох автомашиныг үзэх сонирхолтой иргэд, ААН-үүд 12 дугаар сарын 01-нээс 12 дугаар сарын 15-ны өдрүүдэд автомашин хадгалах байранд ирж үзнэ үү.

 

2. Дуудлагын худалдааны ерөнхий мэдээлэл

Дуудлагын худалдаа болох хугацаа 2021 оны 12 дугаар сарын 2021-ны өдрийн 13:00:00 цагт
Дуудлагын худалдаа болох газар "Мал эмнэлгийн эмийн сорилт, баталгаажуулалтын улсын лаборатори" УТҮГ
Худалдах доод үнэ Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн нэр, худалдах доод үнэ 500000 ( Таван зуун мянга ) төгрөг
Дуудлагын худалдаанд тавих дэнчингийн хэмжээ Худалдах доод үнийн 0 хувь буюу 0 ( тэг) төгрөг
Худалдах, худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөл Худалдан авагч нь дуудлага худалдаагаар худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлнө.
Дэнчинг байршуулах данс Хүлээн авагч байгууллага: "Мал эмнэлгийн эмийн сорилт, баталгаажуулалтын улсын лаборатори" УТҮГ
Дансны дугаар: 0
Дансны нэр: 0

3. Дуудлагын худалдаанд хүсэлт ирүүлэх

Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2021 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 16:00:00 цаг хүртэл "Мал эмнэлгийн эмийн сорилт, баталгаажуулалтын улсын лаборатори" УТҮГ. ХУДүүрэг, 12-р хороо, Сонгино, Биокомбинат, өөрийн байр №1 өрөөнд хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

4. Худалдах хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

Дуудлагаар худалдах хөрөнгийг өмч эзэмшигч "Мал эмнэлгийн эмийн сорилт, баталгаажуулалтын улсын лаборатори" УТҮГ байгууллага дээр очиж үзэж болох бөгөөд дуудлагын худалдааны журам, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 0 утсаар болон цахим хуудаснаас авна уу.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
Утас: 62263014

© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.