cover

Нээлттэй дуудлагын худалдааны зар


Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2021 оны 370 дүгээр тогтоолоор ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдахаар шийдвэрлэв.

1. Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн танилцуулга

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2021 оны 09 дүгээр сарын 8-ны өдрийн  370 дугаар тогтоолыг үндэслэн дараахь хөрөнгийн дуудлагын худалдааг Дулааны 4-р цахилгаан станц ТӨХК-д явуулна.

Автомашины марк, улсын дугаар, зориулалт

Үйлдвэрлэсэн

 орсон он

Худалдаалах доод үнэ /төгрөг/

1

Бульдозер Т-170 №19

2001

1,500,000

2

Бульдозер PR-732 L-02

2004

1,500,000

 

2. Дуудлагын худалдааны ерөнхий мэдээлэл

Дуудлагын худалдаа болох хугацаа 2021 оны 12 дугаар сарын 2021-ны өдрийн 10:00:00 цагт
Дуудлагын худалдаа болох газар “ДЦС-4” ТӨХК-н хурлын танхимд (онлайнаар оролцоно)
Худалдах доод үнэ Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн нэр, худалдах доод үнэ 1 ( Нэг сая таван зуун мянга ) төгрөг
Дуудлагын худалдаанд тавих дэнчингийн хэмжээ Худалдах доод үнийн 25 хувь буюу 375000 ( Гурван зуун далан тав) төгрөг
Худалдах, худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөл Худалдан авагч нь дуудлага худалдаагаар худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлнө.
Дэнчинг байршуулах данс Хүлээн авагч байгууллага: Дулааны 4-р цахилгаан станц ТӨХК
Дансны дугаар: 5038008126
Дансны нэр: Дулааны 4-р цахилгаан станц ТӨХК

3. Дуудлагын худалдаанд хүсэлт ирүүлэх

Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2021 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 09:00:00 цаг хүртэл “ДЦС-4” ТӨХК-н хурлын танхим өрөөнд хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

4. Худалдах хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

Дуудлагаар худалдах хөрөнгийг өмч эзэмшигч Дулааны 4-р цахилгаан станц ТӨХК байгууллага дээр очиж үзэж болох бөгөөд дуудлагын худалдааны журам, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 91993770 утсаар болон цахим хуудаснаас авна уу.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
Утас: 62263014

© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.