cover

Нээлттэй дуудлагын худалдааны зар


Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2013 оны 170 дүгээр тогтоолоор ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдахаар шийдвэрлэв.

1. Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн танилцуулга

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2021 оны 05 дугаар сарын 20 ны өдрийн  170 дугаар тогтоолыг үндэслэн дараахь хөрөнгийн дуудлагын худалдааг  Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-т явуулна.

Бүртгэлийн
 дугаар
Хөрөнгийн нэр, марк Тоо хэмжээ /ширхэг/ Ашиглалтад орсон огноо  Балансын үнэ   Худалдах
доод үнийн санал 
Дэнчингийн
 үнэ             
                                                 /төгрөг/
1.Тээврийн хэрэгсэл,тоног төхөөрөмж
50-01753 Автосамосвал Краз 65055               №30-56орх                                     1 31.01.2008        141,342,134             8,000,000        2,000,000.00  
50-02297 Автосамосвал КАМА                      № 65-19 оро 1 30.06.2019          60,359,418             5,000,000        1,250,000.00  
50-01817 Автомобиль УАЗ - 22069-033 Фургон   №01-58 ора     1 31.08.2008          23,000,000                500,000           125,000.00  
50-01821 Прицеп  ХТ-2-02 1 30.09.2008           2,553,640                200,000              50,000.00  
50-02109 Автомобиль УАЗ-31514                       №39-10 оро 1 31.12.2013          22,200,000           800,000.00           200,000.00  
50-01723 Автомобиль ФЕРМЕР -УАЗ 39094 №22-73орх 1 30.09.2007          21,000,000           800,000.00           200,000.00  
42-18993 Дайван хадгалах баллон 1 30.06.2013         19,523,185       15,000,000.00        3,000,000.00  
42-17317 Төмс хураагч   ККН-07 1 30.09.2008           1,210,000              50,000.00             12,500.00  
42-17318 Төмс  суулагч  КСТ-2 1 30.09.2008           1,170,910              50,000.00             12,500.00  
42-18777 Хөдөлгүүр NGCLP2000H-32.11 1 30.06.2012       678,353,010       80,000,000.00      16,000,000.00  
42-18778 Хөдөлгүүр NGCLP2000H-32.11 1 30.06.2012       678,353,010       80,000,000.00      16,000,000.00  
42-15654 Суурь машин 7305Б 1 30.09.2006         23,360,000         1,000,000.00           250,000.00  
41-03418 Цахилгаан хөдөлгүүр 5АНК355В4У3 400кВт  1 31.07.2015         96,093,464       30,000,000.00        6,000,000.00  
41-16623  Кардан дамжуулга Ф390мм 1 28.02.2018       234,908,538         110,000,000.00      16,500,000.00  
42-80202 Цахилгаан соронзон өргүүр МW32-310100L/1 1 30.04.2016         93,354,978       40,000,000.00        8,000,000.00  
42-80392 Хийн зуух ML 2.6 1 31.12.2017    1,344,689,418        900,000,000.00      135,000,000.00  
45-16986 Сүлжээний тоног төхөөрөмж 1 31.12.2017       101,612,301         1,000,000.00           250,000.00  
64-07532  Сүлжээний зам заагчCISCO 7206VXR Router  1 30.06.2015         17,801,287         1,000,000.00           250,000.00  
43-05126 Настольная центрифуга для 8 бутирометров ЦЛМ1-12 1350об/мин 1 30.09.2011           6,180,917            400,000.00           100,000.00  
ДБ-д
бүртгэлтэй
Хуурай аргаар тоосго үйлдвэрлэх шугамын тоног төхөөрөмж 1 12/31/2006       373,219,779           50,000,000       10,000,000.00  
  НИЙТ ДҮН 20        3,940,285,989.03   1,323,800,000.00       215,200,000.00  
     Гурван тэрбум есөн зуун дөчин
  сая  хоёр зуун наян таван  мянга
   есөн зуун наян есөн төгрөг гурван  мөнгө 
Нэг тэрбум гурван
 зуун хорин гурван сая
  найман зуун
  мянган  төгрөг

 
Хоёр зуун арван таван сая хоёр зуун
   мянган төгрөг
  

Дуудлага худалдаанд оролцогчид дараах материал бүрдүүлнэ. Үүнд : 

Иргэн бол :

  • Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт гаргах маягт
  • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
  • Дэнчин тавьсан нотлох баримт
  • Дуудлага худалдаанд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оруулах бол нотариатаар батлуулсан итгэмжлэл

Аж ахуй нэгж бол :                 

  • Дуудлага худалдаанд орох хүсэлт гаргах маягт
  • Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар нотариатаар баталгаажуулсан байх
  • Дэнчин тавьсан нотлох баримт
  • Аж ахуйн нэгжийг төлөөлж итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оролцох бол нотариатаар батлуулсан   итгэмжлэл
  • Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн ажлын газарын үнэмлэх

Дуудлага худалдаа зохион байгуулах комисс

Утас:  99351941, 95349071

2. Дуудлагын худалдааны ерөнхий мэдээлэл

Дуудлагын худалдаа болох хугацаа 2021 оны 12 дугаар сарын 2021-ны өдрийн 14:00:00 цагт
Дуудлагын худалдаа болох газар ‘’Эрдэнэт Үйлдвэр’’ ТӨҮГ-ын УБ дахь төлөөлөгчийн газрын төв байр
Худалдах доод үнэ Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн нэр, худалдах доод үнэ 0 ( тав ) төгрөг
Дуудлагын худалдаанд тавих дэнчингийн хэмжээ Худалдах доод үнийн 10 хувь буюу 125 ( нэг) төгрөг
Худалдах, худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөл Худалдан авагч нь дуудлага худалдаагаар худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлнө.
Дэнчинг байршуулах данс Хүлээн авагч байгууллага: ‘’ Эрдэнэт Үйлдвэр’’ ТӨҮГ
Дансны дугаар: 4001022146
Дансны нэр: Голомт банк

3. Дуудлагын худалдаанд хүсэлт ирүүлэх

Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2021 оны 11 дугаар сарын 30-ны өдрийн 14:00:00 цаг хүртэл 100 өрөөнд хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

4. Худалдах хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

Дуудлагаар худалдах хөрөнгийг өмч эзэмшигч ‘’ Эрдэнэт Үйлдвэр’’ ТӨҮГ байгууллага дээр очиж үзэж болох бөгөөд дуудлагын худалдааны журам, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 99351941 утсаар болон цахим хуудаснаас авна уу.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
Утас: 62263014

© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.