cover

Нээлттэй дуудлагын худалдааны зар


Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2018 оны 448 дүгээр тогтоолоор ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдахаар шийдвэрлэв.

1. Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн танилцуулга

НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2021 оны 10-р сарын 19-ний өдрийн 448 тоот тогтоолыг үндэслэн дараах автомашинуудыг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана.

Машины марк, улсын, арлын дугаар

Үйлдвэр-лэгдсэн он

Ашиглал-тад орсон огноо

Худалдах доод үнэ /төгрөг/

Дэчингийн хэмжээ /төгрөг/

1

Тоёота Прадо95

1999

1999

650,000,00

162,500.00

2

УАЗ фургон

2008

2008

500,000,00

125,000.00

 

Дуудлага худалдаа: 2021 оны 12 сарын 13-ний өдрийн 1400 цагт Засгийн газрын 11-р байрны 1208 тоот өрөөнд явагдана. Дуудлага худалдаанд оролцогчид дуудлага худалдааны доод үнэ 25% тэнцэх дэнчингийн мөнгөтэй ирж бүртгүүлнэ үү. Дуудлага худалдаанд оролцогчид дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягт,  иргэний үнэмлэх, /хуулийн этгээдийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/-ний хуулбар зэрэг баримтуудыг бүрдүүлж авчирна.

Худалдах хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

Дуудлагаар худалдах хөрөнгийг өмч эзэмшигч Цагааннуур чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын албан дээр очиж үзэж болох бөгөөд дуудлагын худалдаатай холбоотой мэдээллийг 95115574 дугаарын утсаар авна уу.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар

 

2. Дуудлагын худалдааны ерөнхий мэдээлэл

Дуудлагын худалдаа болох хугацаа 2021 оны 12 дугаар сарын 2021-ны өдрийн 14:00:00 цагт
Дуудлагын худалдаа болох газар Засгийн газрын 11-р байр
Худалдах доод үнэ Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн нэр, худалдах доод үнэ 650000 ( Зургаан зуун тавин мянга ) төгрөг
Дуудлагын худалдаанд тавих дэнчингийн хэмжээ Худалдах доод үнийн 25 хувь буюу 162500 ( нэг зуун жаран хоёр мянга таван зуу) төгрөг
Худалдах, худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөл Худалдан авагч нь дуудлага худалдаагаар худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлнө.
Дэнчинг байршуулах данс Хүлээн авагч байгууллага: Цагааннуур чөлөөт бүс
Дансны дугаар: 00000000
Дансны нэр: Цагааннуур чөлөөт бүс

3. Дуудлагын худалдаанд хүсэлт ирүүлэх

Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2021 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 14:00:00 цаг хүртэл 95115574 өрөөнд хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

4. Худалдах хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

Дуудлагаар худалдах хөрөнгийг өмч эзэмшигч Цагааннуур чөлөөт бүс байгууллага дээр очиж үзэж болох бөгөөд дуудлагын худалдааны журам, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 95115574 утсаар болон цахим хуудаснаас авна уу.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
Утас: 62263014

© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.