cover

Нээлттэй дуудлагын худалдааны зар


Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2013 оны 411 дүгээр тогтоолоор ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР МЭДЭЭ нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдахаар шийдвэрлэв.

1. Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн танилцуулга

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалт газрын 2021 оны 411 дүгээр тогтоолоор:

Эрчим хүчний яамны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй Тоёота Ландкруйзер 100 маркын УНЦ 43-14 тоот улсын бүртгэлийн дугаартай автомашин, Хьюндай Женесс маркын УНҮ 05-47 тоот улсын бүртгэлийн дугаартай автомашиныг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана.

            Дуудлага худалдааны доод үнэ:

            -“Тоёота Ланд Круйзер-100” маркын 43-14 УНЦ – 7.000.000 төгрөг.

-“Хьюндай Женесс” маркын 05-47 УНҮ- 6.000.000 төгрөг.

Дуудлага худалдаа: 2021 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 14:00 цагт эрчим хүчний яамны хурлын танхим болно. Дуудлага худалдаанд оролцогчид дуудлага худалдааны доод үнийн 25% тэнцэх дэнчингийн мөнгөтэй ирж бүртгүүлнэ үү. Бүртгэлийг Эрчим хүчний яамны 110 тоот өрөөнд 2021 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 09 цаг 00 минутаас 12 цаг 00 хүртэл бүртгэнэ. Та бүхнийг дуудлага худалдаанд урьж байна.

 

                                    Утас:89068418, 88084281

2. Дуудлагын худалдааны ерөнхий мэдээлэл

Дуудлагын худалдаа болох хугацаа 2021 оны 10 дугаар сарын 2021-ны өдрийн 14:00:00 цагт
Дуудлагын худалдаа болох газар Эрчим хүчний яамны хурлын танхим
Худалдах доод үнэ Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн нэр, худалдах доод үнэ 13000000 ( Долоон сая төгрөг ) төгрөг
Дуудлагын худалдаанд тавих дэнчингийн хэмжээ Худалдах доод үнийн 25 хувь буюу 3250000 ( Гурван сая хоёр зуун тавин мянга) төгрөг
Худалдах, худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөл Худалдан авагч нь дуудлага худалдаагаар худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлнө.
Дэнчинг байршуулах данс Хүлээн авагч байгууллага: Эрчим хүчний яам
Дансны дугаар: 000000
Дансны нэр: 000000

3. Дуудлагын худалдаанд хүсэлт ирүүлэх

Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2021 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 09:00:00 цаг хүртэл Эрчим хүчний яамны 110 тоот өрөө өрөөнд хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

4. Худалдах хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

Дуудлагаар худалдах хөрөнгийг өмч эзэмшигч Эрчим хүчний яам байгууллага дээр очиж үзэж болох бөгөөд дуудлагын худалдааны журам, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 89068418 утсаар болон цахим хуудаснаас авна уу.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
Утас: 62263014

© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.